Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Workshop Leeropbrengst en motivatie

Examenvragen verschillen van reguliere oefenvragen per hoofdstuk. Ze zijn vaak taliger (wiskunde A en vmbo), laten je meer zoeken naar een oplosmethode (wiskunde B) en combineren meerdere onderwerpen. Leerlingen oefenen er graag mee omdat het 'echte examenvragen' zijn. En ze zijn een welkome afwisseling van het lesboek.

In deze workshop maak je kennis met ExamenFit, een tool voor maatwerk met examenvragen gericht op de exacte vakken. Docenten selecteren eenvoudig de best passende examenvragen. Voor in toetsen of om mee te oefenen. Leerlingen maken hun uitwerking gewoon op papier. Ze werken via een PDF met QR-codes. Daarmee krijgen ze tips en deeluitwerkingen per 'bolletje' van het correctievoorschrift. Hierdoor kijken ze niet te snel naar het eindantwoord als ze vastlopen.

Twee afstudeerders Onderwijskunde hebben onderzocht welke invloed oefenen met ExamenFit heeft op leerresultaten en op motivatie van leerlingen.  Aan de deelnemers wordt gevraagd hun mening te geven over de uitkomsten van beide onderzoeken, vanuit hun eigen leservaring. Daarnaast wordt de deelnemers gevraagd naar lesvormen waarin examenvragen goed tot hun recht komen.

Workshopgever: Marcel Dol

Terug naar het overzicht