Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Inschrijfformulier NLT netwerkbijeenkomst

Op dinsdag 13 juni organsiseren wij een NLT netwerkbijenkomst voor scholen uit de brede regio. Doel is om met elkaar kennis te maken en daarnaast informeel met elkaar in gesprek te gaan over wat er leeft en waar behoefte aan is onder de NLT docenten in de regio.

Via onderstaand formulier kun je jou inschrijven voor deze netwerkbijeenkomst.