Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Ontwerp een tegengif in 3D

rtlsnake2In het vorige deel van dit practicum hebben jullie een sterk gif gevonden. In dit deel van het practicum wordt het gif beter bekeken. Het gaat om het gif atrolysine: het gif van de Crotalus atrox, beter bekend als de Texaanse ratelslang. Deze slangensoort zorgt voor het grootste aantal doden per jaar in de VS. Het gif, een metalloproteïnase, is een enzym dat de beschermlaag van bloedvaten afbreekt, waardoor het slachtoffer zeer ernstige inwendige bloedingen krijgt. Vanwege deze, voor de slachtoffers dodelijke, eigenschap is er een grote vraag naar een geschikt tegengif.

In dit practicum gaan we een tegengif ontwerpen door de ruimtelijke structuur van het atrolysine te bestuderen. Deze 3D structuur is van groot belang voor de werking van het eiwit.

<- vorige pagina                                                                   volgende pagina ->