Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Molecular ID: opsporen en identificeren van moleculen

In deze masterclass maak je kennis met twee belangrijke natuurkundige en scheikundige analysetechnieken: massaspectrometrie (MS) en infraroodspectroscopie (IR). Met deze twee technieken is het mogelijk om de samenstelling en de 3D-structuur van nog onbekende moleculen te achterhalen. Dit kan zelfs als het te onderzoeken molecuul meerdere isomeren heeft of als de concentratie van het molecuul erg laag is.

Met massaspectrometrie wordt de massa van een molecuul gemeten. Je zou het een weegschaal voor moleculen kunnen noemen. Daarmee herken je een groep moleculen met hetzelfde gewicht, die bestaan uit dezelfde atomen. Maar daarmee is de structuur van deze moleculen, hoe de atomen zijn gerangschikt, nog niet duidelijk. En die structuur bepaalt nu juist de chemische eigenschappen van zo’n molecuul. Met infraroodspectroscopie (IR-spectrum) wordt die structuur wel bepaald.

Bij het FELIX-laboratorium van de RU worden beide technieken toegepast: zowel MS als IR.  Dat gebeurt in dit lab onder andere met IR vrije-elektronenlasers. Deze lasers maken gebruik van elektronen die tot enkele tientallen MeV versneld zijn voor het opwekken van straling in het infrarode golflengtegebied (3 – 1500 µm).

Een belangrijke toepassing is het opsporen van moleculen bij pasgeboren bab‎y’s die wijzen op een stofwisselingsziekte die epileptische aanvallen en ernstige ontwikkelingsstoornissen veroorzaakt. Daarnaast wordt de techniek ingezet om de politie te helpen bij het identificeren van verboden ‘designerdrugs’, zoals 3-MMC.

Agenda & Programma
10.00     Ontvangst en welkom
10.30     Hoorcollege IR-spectroscopie
11.30     Werkcollege IR-spectroscopie
12.15     Lunch
13.00     Hoorcollege Massaspectrometrie
14.00     Werkcollege identificeren van moleculen m.b.v. MS en IR
14.45     Rondleiding FELIX-lab 
15.30     Afsluiting

Voor wie?
Voor wie?
Deze masterclass is bedoeld voor leerlingen van 5 en 6 VWO die het vak natuurkunde en/of scheikunde volgen. 2 a 3 leerlingen per school kunnen deelnemen aan de Masterclass. Na afsluiting van deze masterclass ontvang je een certificaat.

Datum & tijd
13 oktober 2022, 10:00-16:00

Waar?
Huygensgebouw, Heyendaalseweg 135 te Nijmegen.

Kosten
Aan het volgen van deze Masterclass zijn geen kosten verbonden

Aanmelden
De inschrijving is gesloten.