Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

EOES

EOES logo

De European Olympiad of Experimental Science (EOES), voorheen EUSO, is een wedstrijd voor teams van drie leerlingen uit de bovenbouw van havo en vwo. De praktische opdrachten voor de EOES bevatten zowel biologische, chemische als natuurkundige elementen. Het doel van de wedstrijd is het uitdagen en stimuleren van geïnteresseerde en getalenteerde leerlingen op het gebied van science.

Het accent van deze Olympiade ligt niet op theoretische voorkennis maar op vaardigheden. En dan gaat het niet alleen om cognitieve vaardigheden. Veel aandacht gaat ook naar het samen onderzoeken in groepen. Samenwerken, plannen, problemen vanuit meer perspectieven benaderen: het zijn sterke punten in de didactiek op Nederlandse scholen. Nederland scoorde dan ook goed op eerdere edities van de EOES.

Hoe gaat het in zijn werk?
Begin september gaan de uitnodigingsbrieven en posters voor de EOES naar de scholen. De eerste voorrondes vinden in november/december plaats op meerdere universiteiten en hogescholen. De voorronde beslaat één dag. In de periode eind januari/ half februari vindt de tweedaagse nationale eindronde plaats, hieraan neemt het beste team van elke universiteit en hogeschool van de voorronde deel. De twee winnende teams van de nationale eindronde verdedigen de 'science'-eer van Nederland op Europees niveau.

De jonge wetenschappers in spé worden tijdens de eindronde bijgestaan door vakspecialisten van de gastheer en door deskundigen van het nationaal EOES-comité afkomstig van de Radboud Universiteit Nijmegen, Wageningen Universiteit en SLO, het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling.

Aanmelden teams
De inschrijftermijn voor het aanmelden van teams is voor een aantal regio’s verlengd. Oorspronkelijk kon er aangemeld worden voor heel Nederland tot en met 3 november. Voor een aantal regio’s is het nog mogelijk teams aan te melden tot en met 14 december. Dit geldt voor de regio Nijmegen, Maastricht, Amsterdam, Wageningen en Eindhoven

De inschrijving is gesloten.

logo EUSO

Terug naar scholierenprogramma