Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Van Melsenprijs

De Van Melsenprijs wordt elk jaar uitgereikt aan leerlingen die binnen hun profielwerkstuk op het gebied van eigen experimenteel onderzoek een bijzondere prestatie hebben geleverd. De prijs is vernoemd naar Prof. Van Melsen, één van de oprichters van onze faculteit.

Selectie

De selectieprocedure verloopt in drie stappen:

  1. De docent(e) selecteert per schooltype (HAVO en VWO) één verslag per vak of vakkencombinatie. Wij vragen de docent om de eerste selectiestap voor zijn rekening te nemen.
  2. Medewerkers van SciencePWS maken een voorselectie en stellen 10 genomineerden voor. De genomineerden worden uitgenodigd om hun werk in de vorm van een posterpresentatie te komen presenteren op de Radboud Universiteit.
  3. De jury, bestaande uit hoogleraren van de RU, stelt de 1e, 2e en 3e prijs vast. Naar aanleiding van de posterpresentaties wordt een extra prijs, de zogenaamde publieksprijs uitgereikt.

Voorwaarden

De prijzen worden toegekend aan verslagen die het best voldoen aan de volgende, door de jury gehanteerde criteria:

  • Het verslag is in het lopende cursusjaar tot stand gekomen.
  • Het verslag geeft blijk van een origineel, inventief en kwalitatief goed onderzoek.

Inschrijven

De deadline voor inschrijving voor de Van Melsenprijs 2023 is dit jaar op 12 maart 2023. Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op vrijdag 14 april 2023

Te laat ontvangen verslagen kunnen helaas niet meer worden genomineerd door onze jury. Ingestuurde verslagen worden automatisch eigendom van het BètaPWS-steunpunt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Indien je in aanvulling tot het digitale verslag, papieren bijlagen wil versturen kan dat naar

Radboud PUC of Science
Heyendaalseweg 135 
6525 AJ Nijmegen, 
Onder vermelding van: Van Melsenprijs 2022

Van Melsenprijs banner

Terug naar het overzicht van alle wedstrijden