Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Leerlingen

Het PUC of Science biedt jou de kans om meer te weten te komen over actueel wetenschappelijk onderzoek en organiseert masterclasses (1 daagse activiteit) en seminars (meerdaagse activiteit) die naast colleges bestaan uit het uitvoeren van experimenten of programmeren. Door het combineren van deze activiteiten kan jij zelf jouw eigen plusprogramma samenstellen. Ook biedt het PUC of Science ondersteuning bij jouw profielwerkstuk. Door deelname science wedstrijden/olympiades kun je in competitieverband jouw science-kennis testen.

Plusprogramma

Een plusprogramma kun je zelf samenstellen op basis van masterclasses en seminars. Vanuit het Radboud PUC of Science wordt een pluscertificaat uitgereikt wanneer  15 punten zijn behaald. Voor elke goed afgesloten masterclass (2 dagdelen) krijg je 1 punt. Voor het goed afsluiten van een seminar wordt per 2 dagdelen een punt behaald. BV als een seminar uit 2 dagen (4 dagdelen) bestaat levert dat 2 punten op.  Het behalen van deze punten kan verspreid worden over meerdere studiejaren.

Talentenprogramma

Bij deelname aan het talentenprogramma volg je voorgeselecteerde cursussen uit het propedeuse jaar en volg je niet alleen het onderwijs (colleges, werkgroepen, practica), maar neem je ook deel aan de afsluitende toetsing. Feitelijk ben je door deelname dus al gewoon een tijdje student.

Excellentieprogramma

Het excellentieprogramma is een uitdagend wekelijks programma bestaande uit 40 lesweken verspreid over 5 en 6 vwo. Dit programma heeft een hoog wetenschappelijk niveau.

Overzicht thema's PUC of Science en koppeling aan schoolvak, onderwijsinstituut en bacheloropleiding
Hoofdthema Schoolvak Onderwijsinstituut Bacheloropleidingen
Evolutionaire processen Biologie Biosciences Biology
Moleculen & Leven Scheikunde Molecular Sciences

Molecular Life Sciences

Chemistry

Science

Mathematische wereld & Natuurkundige fenomenen

Natuurkunde

Wiskunde

WiNST

Natuur- en Sterrenkunde

Wiskunde

Informatica & Digitale veiligheid Informatica Computing Science and Information Sciences Computing Science

Scholieren_PUCofScience