Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Excellentieprogramma

In september 2013 is op de bètafaculteit een uitzonderlijk programma, het Excellentieprogramma Een Machtig Avontuur gestart. Hierbij volgen excellente leerlingen  uit 5 vwo op onze faculteit een traject van twee jaar, waarin zij een uitdagend wekelijks programma bovenop hun gewone curriculum op school volgen.

Het programma bestaat uit tien modules. Dit programma heeft een hoog wetenschappelijk niveau en geeft de leerling een inhoudelijke voorsprong. Binnen het excellentieprogramma ontmoet de leerling leerlingen van andere scholen die dezelfde grote denksnelheid en ambitie hebben.

De toegang tot het programma is zeer beperkt. Gemiddeld kunnen twee leerlingen per deelnemende school per jaar meedoen. De lessen worden gegeven door wetenschappers van de Radboud Universiteit en docenten van de deelnemende scholen.

Deelnemers aan het programma hebben, m.u.v. de gebruikelijke vakanties, elke dinsdagmiddag van 13:30- 17:30 uur les op de Radboud Universiteit aan de Heyendaalseweg 135 in Nijmegen. Hier geldt dezelfde aanwezigheidsplicht als op school. Het programma wordt gevolgd bovenop het gewone curriculum van de school.

Er wordt regelmatig getoetst tijdens het programma. Bij succesvolle afronding na twee jaar ontvangt de deelnemer een diploma.

Modules

Onderstaand een overzicht van de modules:

eerste jaar:

  1. Elementaire deeltjes
  2. Atomen en quantummechanica
  3. Moleculen, vaste stof en chemie
  4. Ontstaan van leven en de minimale cel
  5. Het systeem aarde. Lithosfeer, hydrosfeer, atmosfeer
  6. Evolutie en het ontstaan der soorten

tweede jaar:

7. De mens, menselijk gedrag, evolutionaire psychologie
  8. Het systeem aarde. Biosfeer
  9. Zon- en sterevolutie
10. Sterrenstelsels, kosmologie en relativiteit

Kosten

Aan deelname aan het programma zijn kosten verbonden. De school gaat een contract aan met het PUC of Science, investeert € 1000,- per leerling en levert per cohort één docent die actief bijdraagt aan het verzorgen van één van de modules van het excellentieprogramma. Daarnaast vragen we van de ouders/verzorgers een bijdrage van € 300,-. Als dit een probleem is voor de ouders/verzorgers, dan kunnen ze contact met de Radboud Universiteit opnemen en wordt gezocht naar een oplossing.

excellentieprogramma_PUC of Science

Terug naar het overzicht leerlingenprogramma