Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Voorlichting excellentieprogramma

In september 2013 is op de bètafaculteit het excellentieprogramma Een Machtig Avontuur gestart. Het programma bestaat uit tien modules en het programma heeft een hoog wetenschappelijk niveau. Toegang tot het programma is zeer beperkt.. De lessen worden gegeven door wetenschappers van de Radboud Universiteit en docenten van de deelnemende scholen.

In onderstaande video krijg je een indruk van de inhoud van de 10 modules.

Wat wordt bij deelname aan het programma aan (tijds)inzet gevraagd aan jou?

 • Deelnemers aan het programma hebben, m.u.v. de gebruikelijke vakanties, elke dinsdagmiddag van 13:30- 17:30 uur les op de Radboud Universiteit aan de Heyendaalseweg 135 in Nijmegen.
 • Naast tijd vrijmaken voor het programma, dient rekening gehouden te worden met reizen van en naar de universiteit en ongeveer 4 uur extra per week aan huiswerk.
 • Elke module bestaat uit 5 middagen.
 • Er geldt een aanwezigheidsplicht. Programma gaat voor op schoolprogramma. Als er op hetzelfde tijdstip een activiteit op school is, proefwerk of schoolexamen dan wordt deelnemer geacht dit met school te bespreken en de schoolactiviteit te verplaatsen.
 • In module 5 is een dagexcursie opgenomen (3de les). Deze excursie start om 7 uur en rond 22 uur zijn we weer terug op de Radboud Universiteit.

Vormgeving lessen en toetsing

 • De lessen bestaan uit hoorcolleges, werkcolleges en practica.
 • Regelmatig tussentijdse voortgangstesten.
 • Gebruikmaken van Brightspace (digiatle leeromgeving van de Radboud Universiteit).
 • Afsluiting van module door tentamen, essay of presentatie van onderzoek.
 • Er wordt regelmatig en op verschillende wijze getoetst tijdens het programma.
 • Elke module wordt met een voldoende afgeloten. Bij een onvoldoende wordt gekeken welke informatie nog ontbreekt en de deelnemer naar een voldoende begeleid.
 • Bij succesvolle afronding na twee jaar ontvangt de deelnemer een diploma.

Modules

2023-2024
1. Elementaire deeltjes 19-9-2023    t/m   10-10-2023
2. Atomen en quantummechanica 24-10-2023  t/m   28-11-2023
3. Moleculen, vaste stof en chemie 5-12-2023    t/m   13-1-2024
4. Ontstaan van leven en de minimale cel 23-1-2024    t/m   27-2-2024
5. Het systeem aarde. Lithosfeer, hydrosfeer, atmosfeer 5-3-2024      t/m     2-4-2024
6. Evolutie en het ontstaan der soorten 9-4-2024      t/m   21-5-2024
2024-2025
7. De mens, menselijk gedrag, evolutionaire psychologie
8. Het systeem aarde. Biosfeer
9. Zon- en sterevolutie
10. Sterrenstelsels, kosmologie en relativiteit

Kosten

Aan deelname aan het programma zijn kosten verbonden. De school gaat een contract aan met het PUC of Science, investeert € 1000,- per leerling en levert per cohort één docent die actief bijdraagt aan het verzorgen van één van de modules van het excellentieprogramma.

Daarnaast vragen we van de ouders/verzorgers een bijdrage van € 300,-. Als dit een probleem is voor de ouders/verzorgers, dan kunnen ze contact met de Radboud Universiteit opnemen en wordt gezocht naar een oplossing.

Selectieprocedure

Selectie begint in het vierde VWO jaar van de scholier. Eerst binnen de school, en daarna door een onafhankelijke commissie en heeft de volgende stappen:

 1. Overleg tussen leerling, ouders en school. De aanmelding verloopt via de contactpersoon van school.
 2. Schrijven van een motivatiebrief waarin de leerling uitlegt wat de redenen zijn van zijn/haar aanmelding, wat deze verwacht van het programma en wat de meerwaarde is van deelname voor zijn/haar ambities voor de toekomst.
 3. Aanbevelingsbrief van 2 personen. Dit kunnen docenten zijn, maar ook je trainer, muziekleraar etc. In de brief geven zij aan in hoeverre zij jou geschikt achten voor deelname aan het excellentieprogramma

Naast deze brieven kijkt de commissie ook naar de rapportcijfers en verzorgt de schoolleider een begeleidend schrijven bij de aanmelding.

Overzicht belangrijke data:

13 juni 2023:  inleveren motivatiebrief en twee aanbevelingsbrieven bij schoolcontactpersoon.

16 juni 2023:  Schoolcontactpersoon mailt de selectiecommissie de motivatiebrief en aanbevelingsbrieven van deelnemer(s) aangevuld met cijferlijst.

30 juni 2023: Scholen en de deelnemers worden geïnformeerd over de uitkomst  van de selectieprocedure.

4 juli 2023: Deelnemers ontvangen mail met meer informatie en inschrijflink zodat account op de universiteit kan worden aangemaakt.

19 september 2023: Start module 1. Vanaf 16:45 uur worden ouders uitgenodigd voor verdere kennismaking.

excellentieprogramma_PUC of Science

Terug naar het overzicht leerlingenprogramma