Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Antibiotica

Onderwerp en samenvatting:

Gaëlle Boisset en Marlieke Elsendoorn (Veenendaal) hebben in hun profielwerkstuk onderzoek gedaan naar de antibacteriële werking van honing. Hoe interessant is het dat een bekende lekkernij mogelijk een medicinale werking heeft! Gaëlle en Marlieke de groei van de bacterie Escherichia coli vergeleken na blootstelling aan ofwel honing ofwel ampicilline. Buiten de werking van honing als antibioticum is het natuurlijk ook interessant om naar andere antibiotica.

Interessante vragen:

  • Wat is de bacteriële werking van honing bij verschillende soorten bacteriën?
  • Wat is het beste antibioticum?
  • Wat is de invloed van honing op wondgenezing?
  • Wat is de antibacteriële werking van honing over de tijd?
  • Wat is de invloed van verschillende soorten antibiotica op coli?
  • Hoe werkt antibioticaresistentie?

Literatuursuggesties: