Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Magnetisme en aardbevingen

Onderwerp en samenvatting:

Kim en Laura uit Arnhem deden hun profielwerkstuk over magnetisme en aardbevingen. Dit klinkt misschien als twee begrippen die weinig met elkaar te maken hebben, maar zij keken specifiek naar hoe magneten ervoor zouden kunnen zorgen dat huizen meer aardbevingsbestendig konden worden gemaakt. Zou het, net als bij treinen al gebeurt, mogelijk zijn huizen te laten zweven en zo aardbevingsbestendig te maken? De conclusie was dat dit onmogelijk zou zijn gezien hoe sterk zulke magneten zouden moeten zijn. Helaas, maar ook een negatief resultaat is wetenschap!

Interessante vragen:

  • Wat is de maximale sterkte van een magneet die mensen kunnen bouwen?
  • Voor welke toepassingen zijn elektromagneten (alle bewegende ladingen creëren een magneetveld) geschikter, en voor welke toepassingen zijn materiële magneten (denk aan het magneetje op je koelkast) beter?
  • Hoe zorgen gasboringen in Groningen voor aardbevingen? Kun je een formule vinden voor het volume gas nog in de bodem gerelateerd aan de gemiddelde bevingskracht op de schaal van richter?’
  • Welke andere technieken zijn er om huizen aardbevingsbestendiger te maken?
  • Wat is de toekomst van ons treinstelsel? De magnetische trein? De hyperloop? Elektrische treinen?

Literatuursuggesties: