Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Vragen stellen & Onderzoeken

De wereld zit vol met nieuwsgierige onderzoekers en vaak is er al veel bekend over jouw onderwerp. In die zee van informatie is het makkelijk om te verdwalen. Daarnaast kun je in een PWS natuurlijk niet alle aspecten van jouw onderwerp aan bod laten komen. Het is daarom goed om je zoektocht af te bakenen met een hoofdvraag en deze te beantwoorden aan de hand van hulpvragen.

Vragenformulier

Hulp nodig bij jouw profielwekstuk? Stel jouw PWS vraag in ons vragenformulier

vraagteken

Lab experimenteer dagen

In collegejaar 2023-2024 organiseren wij labexperimenteer dagen  in onze biologie en scheikunde labzalen. Check hier alle info.

work in progress

Wetenschappelijke literatuur?

Op zoek naar wetenschappelijke literatuur? Ook daar kunnen we je bij helpen.

vraagteken

Hoofdvraag

Elk soort onderzoek heeft een eigen type hoofdvraag. Als je bijvoorbeeld wil onderzoeken welke genen actief zijn bij ontstekingsreacties,
zal je onderzoek en daarmee je hoofdvraag anders zijn dan wanneer je
in kaart brengt wat de politieke voorkeur is van het stadsdeel waarin
jouw school gevestigd is.

Deelvragen

Met je hoofdvraag kader je een deel van het onderwerp af, maar waarschijnlijk zijn er meerdere onderdelen die aan bod moeten komen om een antwoord te krijgen. Door je hoofdvraag op te splitsen in deelvragen maak je het onderzoek overzichtelijk en geef je stapsgewijs verklaringen die de bouwstenen zijn van jouw conclusie. Daarnaast geeft het structuur op een later moment in jouw verslag.
Deelvragen hebben de volgende kenmerken:

  • ondersteunen de hoofdvraag
  • zijn minder breed en specifieker dan jouw hoofdvraag
  • staan in logische volgorde en dragen bij aan een logisch verhaal

Onderzoeken

Als jouw hoofdvraag, de deelvragen en de hypotheses definitief zijn vastgesteld, kun je bepalen hoe je hier antwoord op kunt krijgen. Daarvoor kun je verschillende onderzoeksmethoden gebruiken. Heb je eenmaal bepaald welk type onderzoek het
beste bij jouw onderzoeksvragen past, dan kun je een onderzoeksopzet maken die je daarna uitvoert.

Experiment

Voor een pws in N-profiel voer je meestal één of meerdere experimenten uit om te komen tot antwoorden op jouw vragen. Ook hierbij kan een hypothese helpen en gebruik je het experiment om te toetsen of jouw verwachting klopt. De uitkomst van de ene proef kan een aanleiding zijn om een nieuwe proef te ontwerpen of een reden geven om jouw onderzoeksplan bij te stellen. Bij ‘proefjes doen’ denk je misschien al gauw aan een laboratorium met erlenmeyers en reageerbuisjes. Ook
gedragsexperimenten kunnen proefjes zijn, die waardevolle informatie geven over sociale vraagstukken.