Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Finale Van Melsenprijs 2020

Door de corona uitbraak is het verloop van de Van Melsenprijs anders dan in 27 voorgaande jaren. Gelukkig waren we op tijd met de inzendingen en de nominatie. De jury heeft net voor de universiteit op slot ging de tien genomineerde profielwerkstukken gekregen. Omdat samenkomen daarna niet meer mogelijk was heeft de jury alleen digitaal kunnen beraadslagen. Ook de geplande Van Melsenprijsdag hebben we moeten cancelen.

Normaal vaardigt het PUC of Science de winnaars af naar de International Conference of Young Scientists (ICYS), de internationale profielwerkstukken wedstrijd. Deze zou plaats vinden in Belgrado in Servië, maar is al in een vroeg stadium afgelast door de Servische overheid. Er is nog even sprake geweest van een uitstel en een verplaatsing, maar de crisis werd zo groot en wereldwijd dat hier ook geen sprake van kon zijn. Internationale reizen bleken niet langer mogelijk. We gaan met de winnaars wel iets leuks ondernemen als we weer meer mogelijkheden tot vrij bewegen hebben. Dat doen we met collega’s van een andere universiteit die hun wedstrijddag ook in het water zagen vallen.

Onze winnaars maken ook jaarlijks hun opwachting bij het Science Makers Award Gala (SMAG). Eigenlijk is een voorwaarde om hier te mogen komen dat je Nederland hebt vertegenwoordigd bij een internationale wedstrijd. Hoewel dat dit jaar voor ons niet gelukt is mogen onze winnaars toch komen. Omdat dit gala gehouden wordt op 30 september ziet dat er positief uit. Vorig jaar was tijdens de SMAG koningin Maxima aanwezig (zie het Van Melsenprijs Magazine 2019).

Het PUC of Science feliciteert alle genomineerden en de winnaars. Uiteraard ook een proficiat voor alle begeleidende docenten, TOA’s en scholen. En alle ouders voor (soms grote) steun, zoals blijkt uit de motivatie van onze jury.

#1 De diepte in: Een kijk op vloeistofdynamica en de werking van onderzeeërs

Michael Boutros, Robin Baumeister en Sjoerd van der Linden Bekijk het profielwerkstuk hier! (pdf, 6,2 MB)

Sjoerd van der Linden, RobinBaumeister,MichaelBoutros (van links naar rechts)

Een formidabel werkstuk (ook in aantal pagina's), en zeer ambitieus, misschien zelfs iets te ambitieus: vloeistofdynamica is notoir uitdagend, en het via modellen en experimenten bepalen van de optimale vorm van een onderzeeër is een zware opdracht! De leerlingen hebben zich goed verdiept in hun onderwerp, zowel theoretisch als praktisch, maar de uiteindelijke (bedrieglijk eenvoudig geformuleerde) deelvraag is helaas niet beantwoord. Maar zoals de leerlingen zelf ook opmerken is dit PWS voor hen een belangrijke leer-ervaring geweest! Terecht dat ze ambiëren in de beta- en technische richting verder te gaan.

#2 Cryptografie door middel van elliptische krommen

Mart Etman en Luc Steenbakkers Bekijk het profielwerkstuk hier! (pdf, 1,7 MB)

MartEtman, LucSteenbakkers

Versleuteling is een essentieel onderdeel van veilig en betrouwbaar dataverkeer, en wordt door ieder van ons vele keren per dag gebruikt zonder dat we het doorhebben. Het kraken van een versleuteling, of liever gezegd het niet kunnen kraken, is daarom een belangrijke vraag. Luc en Mart hebben de twee versleutelingsalgoritmes DH en ECC vergeleken op het punt van snelheid en kraakveiligheid. Hiertoe hebben ze heel wat wiskunde moeten leren die ruim boven VWO niveau uitstijgt, het gebied van de `aritmetische algebraïsche meetkunde'. Hun conclusie is dat ECC (waarschijnlijk) beter werkt, hoewel ze zelf ook aangeven dat niet alle code helemaal optimaal is. De zelfreflecties aan het eind ogen eerlijk en sympathiek. Ook het gebruik van CRAAP getallen om de door hun geraadpleegde bronnen te waarderen is aardig; dit zouden meer mensen moeten doen, alleen ontbreekt bij hun ratings een conclusie: is 36/50 wel of niet acceptabel?

#3 Het effect van plastic eten op de groei van de meelworm

Helene Rimm en Doris Steijger Bekijk het profielwerkstuk hier! (pdf, 2,6 MB)

cropped_DorisSteijger,HeleneRimm

In een tijd van plastic soep is dit een relevant onderwerp! Als meelwormen plastic kunnen eten, wat is er dan nog allemaal mogelijk? Helene en Doris hebben zich (samen met hun hele familie, naar het schijnt!) gestort op het voeren van plastic aan meelwormen, en blijkbaar zijn ze erg aan de diertjes gehecht geraakt. Ze hebben daarbij veel kennis opgedaan over de verschillende soorten plastics op moleculair niveau, en dat blijkt ook belangrijk! Voor mij (Ronald Kleiss) was het een nieuwtje dat piepschuim geen stikstof bevat, en de nog `onsmakelijker' is dan andere soorten plastic, maar de meelwormen malen daar niet om naar het schijnt. Dit onderzoek is niet helemaal origineel zoals ook blijkt uit de (uitgebreide) lijst referenties, en de leerlingen hebben hun resultaten wel heel kwalitatief gehouden. Desalniettemin is dit een buitengewoon sympathiek werkstuk.