Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Talentenprogramma

Bij deelname aan het talentenprogramma volg je voorgeselecteerde cursussen uit het propedeuse jaar en volg je niet alleen het onderwijs (colleges, werkgroepen, practica), maar neem je ook deel aan de afsluitende toetsing. Feitelijk ben je door deelname dus al gewoon een tijdje student. Lees hier zelf de ervaringen van de scholieren bij het talentenprogramma.

Als leerling kun je samen met je docenten, mentor of decanen - en jouw ouders - bepalen welke van deze cursussen tegemoet komen aan je interesse. Overleg met docent, mentor of decaan is verplicht om in te schatten of de gevraagde tijdsinvestering haalbaar is.

Periode

In het academisch jaarrooster van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica is te zien hoe het studiejaar is ingedeeld. In het rooster wordt duidelijk wanneer er colleges, tentamens en vakanties gepland zijn.

Kwartaal 1

4 september 2023  t/m 3 november 2023

Kwartaal 2

6 november 2023  t/m 26 januari 2024

Kwartaal 3

29 januari 2024  t/m 5 april 2024

Kwartaal 4

8 april 2024  t/m 12 juli 2024

De collegedagen en -tijden worden voor aanvang van de cursus bekend gemaakt.

Deadline

Er zullen twee deadlines zijn voor inschrijven voor een cursus. Voor de vakken welke beginnen in kwartaal 1 en/of 2 zal dit 20 augustus 2023 zijn. Voor de vakken welke beginnen in kwartaal 3 en/of 4 zal dat 14 januari 2024 zijn. Dit in verband met administratieve verwerking en accountaanvraag voor universiteitssystemen.

Aanmelden

Als je een cursus hebt gevonden die je aanspreekt en die je wil gaan volgen, dan moet je samen met de docent van jouw middelbare school overleggen over deelname. Met instemming van jouw docent kun je je aanmelding indienen.

De aanmeldingdeadline voor kwartaal 1 en 2 is geweest. In december staat het aanmeldformulier van kwartaal 3 en 4 online.

Aanbod

Onderstaand een overzicht van de bacheloropleiding waarbinnen cursussen voor het talentenprogramma worden verzorgd. Via de thema's kom je bij het desbetreffende cursusaanbod.

Cursusbeschrijvingen en studiegids

Alle cursusbeschrijvingen met vereiste voorkennis van de vakken zijn vermeld in de "VWO-Talentenroutekaart" Via de link kom je in de studiegids van het betreffende vak.

De studiegids van 2023-2024 zijn per 4 juli beschikbaar, in de routekaarten van de thema's kan je op de studiegidslink van het betreffende vak klikken.

LET OP: tot 16 juli kunnen er nog aanpassingen in roostering plaatsvinden.

(Tijds)investering Cursus 3 ec of 6ec

Studiepunten / EC (European Credit):1 studiepunt = 28 uur
Voorbeeld opbouw 3ec cursus(totale tijdsinvestering 84 uur):
  • 14u hoorcollege(1 hoorcollege van twee uur per week)
  • 14u werkcollege(1 werkcollege van twee uur per week)
  • 56u zelfstudie(eventueel tutoruur)
Een vak van 6 ec in één kwartaal betekent een dubbele (tijds)investering  (2x hoorcollege en 2 werkcollege).
Voorbeeldvakken studielast 6 ec:
  • Inleiding in de wiskunde (6 ec) in kwartaal 1
  • Lineaire Algebra A (6 ec) in kwartaal 2
  • Lineaire Algebra B (6 ec) in kwartaal 4

Tentamen

Je hebt de mogelijkheid om na het volgen van de cursus ook een tentamen af te leggen. Doe je dit met een positief resultaat, dan kan je vrijstelling krijgen als je de bacheloropleiding gaat volgen die de cursus aanbiedt. Het volgen van de cursus is geheel gratis, maar je hebt wel kosten voor het aanschaffen van onderwijsmateriaal zoals boeken, readers en ander studiemateriaal.

Meer informatie?

Als je meer informatie wil over één van de cursussen, neem dan contact op met Meys Lampe, de coördinator van het Radboud Programma voor vwo-talenten FNWI. Het is niet de bedoeling dat leerlingen zelf contact opnemen met de docent van de cursus.

5798

Terug naar het overzicht scholierenprogramma