Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Moleculen & Leven

pexels-rfstudio-3825527 (1)_vaKijk over de grenzen van de wetenschappelijke vakgebieden heen en bedenk innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vragen.
Wil jij de werking  ontrafelen van gezonde en zieke cellen en fundamentele kennis vergaren die nodig is voor medische innovatie of de wereld begrijpen op moleculair niveau en nieuwe moleculen en materialen ontwerpen met gewenste eigenschappen?

Dan zit jij bij dit thema op jouw plek. Voor meer informatie over de activiteiten verwijzen we je naar het scholieren- of docentenprogramma.

Op deze pagina verzamelen we interessante materialen en leuke doorverwijzingen binnen het thema.

Nobelprijslezing scheikunde: CRISPR/Cas

Onderzoekers Erwin van Wyk en Erik de Vrieze van de afdeling keel- neus- en oorheelkunde (KNO) van het Radboudumc leggen in de nobelprijslezing voord e scheikunde 2020 de werking van CRISPR/Cas uit aan de hand van hun onderzoek naar Usher syndroom.

De harde schijf van de toekomst

Q&A - Bachelor's Chemistry

pexels-rfstudio-3825527 (1)_va