Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Dudoc-Bèta programma

Als eerstegraads bètadocent, kun je met een Dudoc-Bèta promotiebeurs van NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) 4 jaar lang, gedurende 3 dagen per week, bètadidactisch onderzoek doen. Je school krijgt gedurende het onderzoek een subsidie om een vervanger aan te stellen.

Het programma wordt gefinancieerd door het ministerie van OCW en gecoördineerd vanuit de Radboud Universiteit.

Het nieuwe cohort Dudoc Bèta is gestart!

Wat een geslaagde kick-off van ons nieuwe Dudoc Bèta cohort (Radboud University & Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Onze 10 docent-onderzoekers hebben kennisgemaakt, en hun onderzoeksprojecten gepresenteerd.

Divers en mooi onderzoek, binnen de bètadidactiek, gaat er op verschillende universiteiten in ons land worden uitgevoerd in de komende jaren. Ben je benieuwd naar onze docent-onderzoekers en hun onderzoek, ga dan naar Dudoc Bèta 2022!

jacqueline_nijenhuis-voogt“Afgelopen jaren was ik bezig met onderwijs en met onderzoek. Ik ben docent informatica en geef les in de bovenbouw. Tegelijk doe ik promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit naar de vakdidactiek van informatica, gericht op hoe we het onderwijs van informatica kunnen verbeteren.
Een boeiende combinatie omdat je als onderzoeker veel leest en leert wat je de volgende dag in je les al kunt toepassen. En omdat je als onderzoeker heel concreet weet welke onderdelen van het vak lastig zijn voor leerlingen en ook extra gemotiveerd bent om dat onderwijs te verbeteren.”

Jacqueline Nijenhuis-Voogt

Dudoc-Bèta: voor wie?

Dudoc-Bèta stelt eerstegraads vo-docenten in de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, informatica en NLT (Natuur, Leven en Technologie) in de gelegenheid om naast hun baan als docent een promotieonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek dient vakdidactisch te zijn, op het snijvlak van onderwijsonderzoek en bèta vakinhoudelijk onderzoek.

Je kunt alleen een aanvraag indienen als je een vast contract hebt bij je werkgever. Met de beurs kun je drie dagen per week onderzoek doen gedurende vier jaar. De Radboud Universiteit coördineert het programma en organiseert samen met de Dudoc-Bèta Programmaraad per cohort van laureaten activiteiten, in aanvulling op de begeleiding van de eigen begeleider.

Doel van Dudoc

Samen met de beurzenprogramma’s Promotiebeurs voor Leraren, Dudoc-Alfa, PostDoc-VO en PromoDocs beoogt Dudoc-Bèta het aantal leraren die onderzoek doen te verhogen. Met deze beurzen wordt de kwaliteit van het onderwijs versterkt en wordt er gewerkt aan een sterkere verbintenis tussen onderzoek en onderwijspraktijk.