Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Dudoc Bèta 2022

Dit zijn de 10 docent-onderzoekers van DUDOC-Bèta 2022.

Roeland Boot

Onderzoek: Modellerend natuurkunde leren

Promotor: Prof. dr. W.R. van Joolingen (UU,) en dagelijks begeleider: Dr. ir. K. Krijtenburg-Lewerissa (UU)

Dudoc_PhD_PatrickDiepenbroek2

Patrick Diepenbroek

Onderzoek: From the Colloquial to the Scientific Story: the use of Classroom Dialogue in the Development of Conceptual Understanding of Physics

Promotoren: Prof. dr. J.T. van der Veen (TUe), en  Prof. dr. W.R. van Joolingen (UU)

Dudoc_PhD_PauldHaas1

Paul de Haas

Onderzoek: Reflecteren op interpretatieproblemen in de quantummechanica als route naar epistemische cognitie bij leerlingen in het voortgezet onderwijs

Promotoren: Prof. dr. E. Barendsen (RU) en Prof. dr. H.W. de Regt (RU) en dagelijks begeleider: Dr. J.K. Stammes (RU)

Dudoc_PhD_GerbenvderHoek1

Gerben van der Hoek

Onderzoek: Error identification in online mathematical learning processes in upper secondary education

Promotoren: Prof. dr. P.H.M. Drijvers (UU), en Prof. dr. J.T. Jeuring (UU), en dagelijks begeleiders: Dr. R.D. Bos (UU), en Dr. B.J. Heeren (OU)

Dudoc_PhD_Harmjan Lammers2

Harmjan Lammers

Onderzoek: Samenhang in het biologieonderwijs - een leerprogressie vanuit kernvragen van begin PO tot einde VO

Promotor: Prof. dr. ir. F. J. J. M. Janssen (UL/ICLON), en dagelijks begeleider: Dr. M. Dam (UL/ICLON)

Dudoc_PhD_SebastiaandLavoir1

Sebastiaan de Lavoir

Onderzoek: Rol van docenteninterventies op macro-meso-micro redeneren bij leerlingen tijdens ontwerpprojecten in het scheikundeonderwijs.

Promotor:

Prof. dr. M. de Vries (TUDelft), en Prof. dr. E. Barendsen (RU), en dagelijks begeleider: Drs. M.J. den Otter (TUDelft)

Dudoc_PhD_NataschaMusters2

Natascha Musters

Onderzoek: Creating equal opportunities for boys and girls in upper secondary physics education.

Promotor: Prof. dr. M.G.J. Swerts (UvT), en co-promotor/dagelijks begeleiders: Dr. A.M.L. Aarts (UvT), en Dr. M.A.A. van Amelsvoort (UvT)

Dudoc_PhDTubastouthart4

Tuba Stouthart

Onderzoek: Science Education for Sustainable Development through Socio-scientific Issues: Teacher competencies

Promotor: Prof. dr. J.T. van der Veen (TUe), en dagelijks begeleider/co-promotor: Dr. D. Bayram Jacobs (TUe)

Dudoc_PhD_JoostvVijfeijken1

Joost van Vijfeijken

Onderzoek: Systeemdenken in het scheikundeonderwijs: de ontwikkeling van bruikbare heuristieken en praktijkvoorbeelden.

Promotor: Prof. dr. W.R. van Joolingen (UU), en dagelijkse begeleiders: Dr. M.C.P.J. Knippels, en Dr. G.T. Prins

Dudoc_PhD_JacolienevWijk1

Jacoliene van Wijk

Onderzoek: Mastering mathematics with origami

Promotor: Dr L.M Doorman (UU) en dagelijks begeleiders/co-promotoren: Dr. R.D. Bos (UU), Dr. A.Y. Shvarts (UU)