Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Vaksteunpunt coördinator NLT: Marco Thörig

marco

Even voorstellen,

Hallo, mijn naam is Marco Thörig, biologiedocent op het Canisius College te Nijmegen en sinds september 2021 een dag in de week aan de slag als vaksteunpuntcoördinator NLT. In dit stukje vertel ik (in omgekeerde volgorde) wat ik zo mooi vind aan NLT, wat het vaksteunpunt doet en wat NLT is. Wilt u meer informatie, heeft u vragen of wilt u graag op de hoogte gehouden worden over ontwikkelingen? Mailt u mij dan: marco.thorig@ru.nl.

NLT?
NLT staat voor 'Natuur Leven en Technologie'. Sinds 2007 is het een keuzevak op het voortgezet onderwijs voor leerlingen in de natuurprofielen. Scholen beslissen zelf of ze NLT aanbieden. Kenmerkend is de modulaire opbouw van het curriculum; leerlingen leren via steeds wisselende modulecontexten hoe bèta-wetenschappelijke kennis met elkaar samenhangt. Voorbeelden van die contexten zijn forensisch onderzoek, klimaatverandering en voeding.

Het lesmateriaal van NLT komt op een unieke manier tot stand; scholen, universiteiten en andere kennisinstituten werken hiervoor in verenigingsverband samen. De verschillende vaksteunpunten in het land dienen daarbij als vraagbaak en knooppunt voor het bijhouden en certificeren van modules. Meer informatie vindt u op de site van de vereniging: www.verenigingnlt.nl

NLT vaksteunpunt Nijmegen?
Het vaksteunpunt Nijmegen is onderdeel van het PUC of Science van de Radboud Universiteit. Scholen uit de regio Nijmegen kunnen bij het steunpunt aankloppen met hun vragen over NLT modules. Daarnaast coördineren de steunpunten het actualiseren van een aantal 'eigen' steunpuntmodules. In Nijmegen zijn dat de modules Kosmische straling, Levensloop van sterren, Hersenen en Leren, Overleven in het ISS, Echt of vals?, Sound Design, Cybersecurity en Queeste naar entropie. Eind 2022 zal naar verwachting een module Robotica worden toegevoegd. Robotica kan al wel via het steunpunt worden opgevraagd. We zoeken nog testscholen.

Voor de komende jaren wil ik me richten op het versterken van het netwerk van scholen uit de regio. Zodat we elkaar ontmoeten en van elkaars ervaringen leren. Hiervoor willen we ook docentendagen op de RU organiseren.

Op de RU is veel kennis over de NLT-modules beschikbaar. Deze kennis willen we eenvoudig toegankelijk maken voor scholen. Bijvoorbeeld door colleges of practicum-instructies voor NLT-onderwijs via de PUC-site te delen. Een mooi voorbeeld is de video die docenten direct in de klas kunnen inzetten om een snijpracticum kalfshersenen te geven. Deze video hoort bij de module Hersenen en Leren, maar kan natuurlijk ook goed worden gebruikt bij het 'gewone' biologie onderwijs. 

Waarom vind ik NLT zo mooi?
Als bioloog ga ik vanzelfsprekend voor mijn eigen vakgebied. Heerlijk om leerlingen te helpen de schoonheid van biologische processen te doorzien. Maar in de echte wereld gaat het - ook bij de biologie - natuurlijk om toepassing van die kennis. Bijvoorbeeld in de geneeskunde of om een duurzame wereld te bereiken.

Dat was voor mij ook een reden voor enthousiasme toen NLT in het leven werd geroepen. Een mooie bijkomstigheid is dat NLT je de kans geeft om eens breder te kijken dan je eigen vakgebied. En je de mogelijkheid hebt om zelf aan het vak bij te dragen. Ik werd daarom lid van het auteursteam van de module Echt of Vals. In deze module verzamelen leerlingen kennis over materialen en productiemethoden om die kennis vervolgens toe te passen om een 'echte' vervalsing te maken van bijvoorbeeld geld of een schilderij. Het was ook een mooie ervaring om aan te schuiven bij het Docent Ontwikkel Team (DOT) om de module Hersenen en Leren te actualiseren. Hersenen en leren is voor mijn leerlingen bij uitstek een module die de schakel tussen hun eigen leven en wetenschappelijke kennis laat zien. Niet voor niks dat leerlingen zo vaak hoopvol informeren of ze voor hun PWS een fMRI experiment kunnen doen (gelukkig zijn er genoeg alternatieven die wel haalbaar zijn). En kennis uit mijn tijd bij de afdeling Milieukunde van de FNWI kwam goed van pas om mijn leerlingen op het Canisius College Nijmegen te begeleiden bij het maken van een eigen natuurontwikkelingsplan voor de Nijmeegse uiterwaarden.

En nu ik de eer heb om het vaksteunpunt in Nijmegen te bemannen verheug ik me erop om samen met NLT docenten verder te bouwen aan dit unieke vak.

Bekijk onze aankomende evenementen! 
Leerlingenactiviteiten
Docentenactiviteiten