Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Informatiepagina  Excellentieprogramma

Tijdens het excellentieprogramma Een Machtig Avontuur volgen excellente scholieren uit 5 vwo op onze faculteit een traject van twee jaar, waarin zij een uitdagend wekelijks programma bovenop hun gewone curriculum op school volgen.

Het programma bestaat uit tien modules. Dit programma heeft een hoog wetenschappelijk niveau en geeft de leerling een inhoudelijke voorsprong. Binnen het excellentieprogramma ontmoet de leerling leerlingen van andere scholen die dezelfde grote denksnelheid en ambitie hebben.

Deelnemers aan het programma hebben, m.u.v. de gebruikelijke vakanties, elke dinsdagmiddag van 13:30- 17:30 uur les op de Radboud Universiteit aan de Heyendaalseweg 135 in Nijmegen. Hier geldt dezelfde aanwezigheidsplicht als op school. Het programma wordt gevolgd bovenop het gewone curriculum van de school. Naast tijd vrijmaken voor het programma (4 uur aanwezigheid per week), dient rekening gehouden te worden met reizen van en naar de universiteit en ongeveer 4 à 6 uur extra per week aan huiswerk.

Er wordt regelmatig getoetst tijdens het programma. Bij succesvolle afronding na twee jaar ontvangt de deelnemer een diploma.

Modules

Onderstaand een overzicht van de modules:

eerste jaar:

  1. Elementaire deeltjes
  2. Atomen en quantummechanica
  3. Moleculen, vaste stof en chemie
  4. Ontstaan van leven en de minimale cel
  5. Het systeem aarde. Lithosfeer, hydrosfeer, atmosfeer
  6. Evolutie en het ontstaan der soorten

tweede jaar:

7. De mens, menselijk gedrag, evolutionaire psychologie
  8. Het systeem aarde. Biosfeer
  9. Zon- en sterevolutie
10. Sterrenstelsels, kosmologie en relativiteit

Kosten

Aan deelname aan het programma zijn kosten verbonden. De school gaat ene contract aan het het PUC of Science, investeert € 1000,- per leerling en levert per cohort één docent die actief bijdraagt aan het verzorgen van één van de modules van het excellentieprogramma. Daarnaast vragen we van de ouders/verzorgers een bijdrage van € 300,-. Als dit een probleem is voor de ouders/verzorgers, dan kunnen ze contact met de Radboud Universiteit opnemen en wordt gezocht naar een oplossing.

Selectieprocedure

Selectie begint in het vierde VWO jaar van de scholier. Eerst binnen de school, en daarna door een onafhankelijke commissie en heeft de volgende stappen:

  1. Overleg tussen leerling, ouders en school. De aanmelding verloopt via de contactpersoon van school.
  2. Schrijven van een motivatiebrief waarin de leerling uitlegt wat de redenen zijn van zijn/haar aanmelding, wat deze verwacht van het programma en wat de meerwaarde is van deelname voor zijn/haar ambities voor de toekomst.
  3. Aanbevelingsbrief van 2 docenten. De leerling benadert deze docenten zelf. In de brief geven deze docenten aan in hoeverre zij de leerling geschikt achten voor deelname aan het Excellentieprogramma.

Naast deze brieven kijkt de commissie ook naar de rapportcijfers en verzorgt de schoolleider een begeleidend schrijven bij de aanmelding.

Overzicht belangrijke data (pdf, 63 kB)

Overzicht jaarplanning 2022/2023 (pdf, 157 kB)

excellentieprogramma_PUC of Science

Terug naar het overzicht scholierenprogramma