Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Professie en Loopbaan

Datum bericht: 16 september 2022

Op donderdag 3 november 2022 zal op de Radboud Universiteit Nijmegen  de landelijke conferentie VO-HO netwerken weer plaatsvinden. Via workshops en boeiende sprekers worden een (her)nieuw(d) perspectief op Professie & Loopbaan gedeeld, zodat docenten bewust en met plezier aan het werk kunnen.

De vaksteunpunten vormen de basis van de regionale VO-HO netwerken. Zowel in de regionale als de landelijke vaksteunpunten slaan docenten en vakdidactici de brug tussen voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. Deze structuur maakt de waardevolle ‘bottum up approach’ mogelijk die onmisbaar is voor succes. Succes in het invoeren van nieuwe curricula, in het bevorderen van de aansluiting voor leerlingen en ook het aansluiten bij de professionaliseringsbehoeften van de docenten. De vaksteunpunten kennen verschillende werkwijzen, uitdagingen en best practices. Om van elkaar te leren organiseren we op donderdag 3 november 2022 weer een fysieke landelijke regionale VO-HO netwerken conferentie voor onze vaksteunpunten, stakeholders en andere geïnteresseerden. Dit jaar nodigen we niet alleen onze bètavaksteunpunten uit, maar zijn ook de opstartende alfa en gamma vaksteunpunten van harte welkom om kennis op te halen uit te wisselen.

Doel bijeenkomst

Deze bijeenkomst heeft als doel om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en elkaar te inspireren rondom het thema Professie & Loopbaan. Wat vraagt het op dit moment van docenten om voor de klas te staan en wat voor mogelijkheden bestaan er voor docenten? Docenten die actief zijn bij de vaksteunpunten werken aan professionalisering van zichzelf maar ook van hun collega’s. Deze bijeenkomst wil een bijdrage leveren aan een (her)nieuw(d) perspectief op Professie & Loopbaan zodat docenten bewust en met plezier aan het werk kunnen.