Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

PWS fases uitgezet in de tijd

Onderzoeksvaardigheden en de empirische cyclusDe Empirische Cyclus_Radboud PUC of Science

Om een profielwerkstuk te kunnen maken, heb je onderzoeksvaardigheden nodig, maar wat zijn onderzoeksvaardigheden? Wat komt er kijken bij goed onderzoek? Om de vaardigheden te beschrijven die je nodig hebt voor het doen van onderzoek, gebruiken wij de empirische cyclus[1]. Deze cyclus behandelt stap voor stap de verschillende fases van het onderzoek, in dit geval van jouw profielwerkstuk.

Onderstaand zijn de 5 fases van jouw PWS in een tijdlijn weergegeven en de activiteiten die wij organiseren om in elke fase te helpen met jouw PWS.

Jouw pws uitgezet in de tijd-Radboud PUC of Science


[1] Voor de uitwerking van deze cyclus wordt verwezen naar Handleiding profielwerkstuk, stap voor stap (pdf, 4 MB).