Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Tutor Scheikunde (0,2 FTE, detachering)

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Bij de opleidingen aan de Bètafaculteit van de Radboud Universiteit zijn in het eerste studiejaar tutoren actief. Dit zijn eerstegraadsdocenten van het vwo die de studenten ondersteunen bij de overstap naar de universiteit, zowel inhoudelijk als in studievaardigheid.

In de geclusterde opleidingen scheikunde, moleculaire levenswetenschappen en science werken vijf tutoren samen aan deze begeleiding. De tutoren worden daarvoor één dag in de week gedetacheerd door hun school.

Als tutor ben je op die dag aanwezig bij het college van een van de vakken en neem je aansluitend met een groep studenten de behandelde stof door op onduidelijkheden en de relatie met de VWO-stof van het jaar daarvoor. Meestal gebeurt dit aan de hand van een aantal opgaven die de tutoren in overleg met de docent opstellen.

Met de universitair docent en de collega tutoren worden eventuele moeilijkheden en verbetermogelijkheden besproken en met de opleidingscoördinator deel je je ervaring over de aansluiting met het vwo.

Het gaat in vier kwartalen achtereenvolgens om de vakken Atoom- en Molecuulbouw, Thermodynamica, Organische Chemie 1 en Fysische Aspecten van Chemische Processen. Aangezien de studentengroep internationaal van samenstelling is worden alle vakken in het Engels gegeven.

De tutordag is woensdag.

Omdat een deel van de studenten een internationale achtergrond heeft, zoeken we een tutor die gemakkelijk in het Engels kan communiceren.


Profiel
• Je bent eerstegraads docent scheikunde aan een middelbare school en hebt ruime ervaring met het onderwijs in scheikunde in de bovenbouw/examenklassen van het vwo.
• Je bent bereid je opnieuw te verdiepen in de universitaire stof.
• Je hebt affiniteit met het begeleiden van studievaardigheid.
• Je kunt goed samenwerken en weet studenten en je collega’s te stimuleren en te enthousiasmeren.
• Je communiceert gemakkelijk zowel in het Nederlands als het Engels zowel in woord als op schrift.

Wij zijn
Aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan en wetenschappelijk onderwijs gegeven. De onderzoekers zijn de docenten. Het onderzoek is ondergebracht in zes onderzoekinstituten en het onderwijs is ondergebracht in vier onderwijsinstituten.
Het Onderwijsinstituut Moleculaire Wetenschappen verzorgt de opleidingen Chemistry, Molecular Life Sciences en Science. Elk jaar starten 150-200 studenten aan deze drie opleidingen, waarbij gemiddeld 30% daarvan een internationale achtergrond heeft.

Er zijn vijf scheikunde-tutoren actief die elk een groep studenten begeleidt in de vier kwartalen van het studiejaar. Tutoren worden door hun school gedetacheerd.


Radboud Universiteit
Wij willen het beste halen uit de wetenschap, uit anderen en onszelf. Waarom? Omdat dit hard nodig is voor de wereld om ons heen. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat meer dan 24.000 studenten en 5.600 medewerkers van de Radboud Universiteit samenbrengt. En wat vraagt om nog meer talent en samenwerking. Je bent nodig!

Wij bieden
Voor jou als vwo-docent is het een mooie kans je weer eens (flink!) te verdiepen in een paar scheikunde-onderwerpen samen met collega’s van verschillende scholen. En de school van de tutor en diens leerlingen krijgen een docent die zich verbreedt en contacten met de universiteit aanhaalt.

De werkzaamheden zullen worden verricht op basis van een detacheringsovereenkomst bij je middelbare school. De overeenkomst zal worden afgesloten voor de duur van één jaar met mogelijkheid voor (jaarlijkse) verlenging.

Meer weten?
Neem met inhoudelijke vragen over de functie contact op met Luc-Jan Laarhoven, onderwijscoordinator Moleculaire Wetenschappen, via luc-jan.laarhoven@ru.nl of 06-21116086.

Praktische informatie en solliciteren
Je kunt solliciteren door je CV en een motivatiebrief uiterlijk vrijdag 7 april te mailen naar luc-jan.laarhoven@ru.nl. De gesprekken vinden plaats op donderdag 13 en/of donderdag 20 april.