Zoek in de site...

Links

COOPERATION

assumptionisten knr
pin svw
antonine tikhon
logo andrews
kuleuven theolleuven
tikhon logobeirut
flemmish leiden
univmunster
oxford theoloxford
katfamunster ftr
leidsinst ftr


INTERESTING LINKS

Stichting Communicantes
De stichting Communicantes staat sinds 1974 voor de uitwisseling tussen de rooms-katholieke kerk van Nederland en de kerken en kerkgemeenschappen van Midden- en Oost-Europa. Dit gebeurt vanuit het besef dat contacten tussen de verschillende regio's noodzakelijk zijn om uitdrukking te geven aan het ene gemeenschappelijke, christelijke geloof. Wederzijds begrip en respect, open dialoog en uitwisseling staan daarbij centraal. Praktisch betekent dit: bemiddelen tussen projectaanvragers in de Oost-Europese regio en subsidiegevers in Nederland, stimuleren van pastorale samenwerking en theologische uitwisseling en informeren over kerkelijke ontwikkelingen. De projecthulp is gericht op kerkopbouwende activiteiten.

Arab-West Report
Arab-West Report is an independent weekly electronic magazine. It is dedicated to fostering understanding of the Arab World. This is done partly through summary translations of Arabic newspaper articles into English and partly by special reports commenting on issues that have either been controversial or misreported in various media. Arab-West Report and the Electronic Documentation Center are both products of the Center for Intercultural Dialogue and Translation.

Chronos

Chronos is a bi-annual journal published in three languages (Arabic, English and French). It deals particularly with the History of the ethnic and religious groups of the Arab world, and especially in the following fields : History of the Ottoman Empire/ Mandates, Protectorates and colonization processes, Arab thought and political movements, Byzantium/ The Crusades/ History of religions/Religious archaeology