Zoek in de site...

Course on Russian Religious Philosophy: Aleksandr Men’ and Others

In the first period of the academic year 2022-2023, the Institute for Eastern Christian Studies (IvOC) offers, in collaboration with the Faculty of FTR (Philosophy, Theology and Religious Studies) of Radboud University (RU) and the Netherlands Institute in St. Petersburg (NIP), the online English course Russian Religious Philosophy: Aleksandr Men' and others. The lectures will be given by Prof. Dr. Evert van der Zweerde (RU FTR), Dr. Josephien van Kessel (IvOC), and various Russian teachers via the NIP.

From weeks 36 to 42, online lectures are given on Mondays (10:30-12:15hrs) and live working groups in Nijmegen on Thursdays (15:30-17:15hrs) to study different texts. This is followed by a few individual assignments for students who want to obtain 4 or 5 credits. In addition to students from the RU and other Dutch universities, the course can also be followed by friends and students from IvOC and NIP.

The course examines the famous lecture series of the well-known Russian Orthodox priest Aleksandr Men' (1935-1990, murdered) on the Russian religious philosophy of the Russian Silver Age (1890-1920). Many of the religious philosophers treated by Men' were expelled from the Soviet Union and emigrated to various Western European countries: Paris, for example, became an important center for Russian emigration. Their works were hardly available in the Soviet Union until the late 1960’s.

During the lectures we focus on 4 important thinkers from this tradition: Vladimir Solovyov (1853-1900), Sergei Bulgakov (1871-1944), Pavel Florenskij (1882-1937, executed by the Soviet regime) and Mother Maria Skobtsova (1891- 1945, killed in the Ravensbrück concentration camp). A text in English translation by each thinker will be read together during the course.

If you are interested in following this course, you can send an email to secretariaat@ivoc.ru.nl (to the attention of Josephien van Kessel). More information will then be provided to you.

Hierbij volgt de Nederlandse versie:

Cursus Russian Religious Philosophy: Aleksandr Men’ and Others

In de eerste periode van het academische jaar 2022-2023 biedt het IvOC in samenwerking met de faculteit FTR (Filosofie Theologie en Religiestudies) van de Radboud Universiteit (RU) en via en in samenwerking met het Nederlands Instituut te St. Petersburg (NIP), de online Engelstalige cursus Russian Religious Philosophy: Aleksandr Men’ and Others aan. De colleges zullen gegeven worden door Prof. dr. Evert van der Zweerde (RU FTR), Dr. Josephien van Kessel (IvOC), en diverse Russische docenten via het NIP.

Van week 36 t/m week 42 worden er online colleges gegeven op maandagen (10:30-12:15 uur) en live werkgroepen in Nijmegen op donderdagen (15:30-17:15 uur) ter bestudering van verschillende teksten. Daarna volgen voor studenten die 4 of 5 studiepunten willen behalen nog enkele individuele opdrachten. Behalve voor studenten van de RU en andere Nederlandse universiteiten, is de cursus ook te volgen door vrienden en studenten van IvOC en NIP.

De cursus gaat in op de beroemde collegereeks van de bekende Russisch-Orthodoxe priester Aleksandr Men’ (1935-1990, vermoord) over de Russische religieuze filosofie van de Russische Zilveren Eeuw (1890-1920). Veel van de door Men’ behandelde religieuze filosofen werden verbannen uit de Sovjet Unie en emigreerden naar verschillende West-Europese landen: Parijs werd een belangrijk centrum voor de Russische emigratie. Hun werken waren tot de late jaren zestig in de Sovjet-Unie nauwelijks te krijgen.

Tijdens de colleges concentreren we ons op 4 belangrijke denkers uit deze traditie: Vladimir Solovjov (1853-1900), Sergej Bulgakov (1871-1944), Pavel Florenskij (1882-1937, geëxecuteerd door het Sovjet regiem) en Moeder Maria Skobtsova (1891-1945, gedood in concentratiekamp Ravensbrück). Van elke denker wordt tijdens de cursus een tekst in Engelse vertaling samen gelezen.

Als u geïnteresseerd bent om deze cursus te volgen, kunt u een mail sturen aan secretariaat@ivoc.ru.nl ter attentie van Josephien van Kessel. U krijgt dan meer informatie toegestuurd.