Zoek in de site...

Lecture on Grigor Narekatsi by Theo van Lint

21-22 november 2019

Lezing en masterclass: Sint Grigor Narekatsi’s Boek der Weeklaging: Gebeden en een Literair Meesterwerk van een Tiende Eeuws Mysticus en Kerkleraar, door Theo Maarten van Lint, Calouste Gulbenkian Professor of Armenian Studies, Universiteit van Oxford.

poster 21 22 november 2019

Voordat Paus Franciscus in 2015 de tiende eeuwse monnik en mysticus Sint Grigor Narekatsi (c. 950 – 1003) tot Kerkleraar uitriep, was deze dichter en theoloog van de Armeens Apostolische Kerk buiten Armenië slechts in kleine kring bekend. Wie was deze heilige, ook wel Meester van Genade genoemd, en wat heeft hij geschreven?

In een publieke lezing, Sint Grigor Narekatsis Book der Weeklaging: Gebeden en een Literair Meesterwerk van een Tiende-Eeuwse Mysticus en Kerkleraar, zal Theo Maarten van Lint (PhD Leiden, 1996), sinds 2002 Calouste Gulbenkian Professor of Armenian Studies aan de Universiteit van Oxford, proberen deze vragen te beantwoorden. Tegen de achtergrond van Grigors directe omgeving, de School van het klooster Narek aan de zuidoever van het Vanmeer in het Koninkrijk Vaspoerakan, en van de Armeens-christelijke en literaire traditie wordt licht geworpen op zijn oeuvre, met speciale aandacht voor Het Boek der Weeklaging, (Matjan voghbergutjan – Մատեան ողբերգութեան), een literair en spiritueel meesterwerk bestaande uit vijfennegentig gedicht-gebeden. Met het oog op een directe kennismaking met dit werk zal nader op gebeden 39 en 40 worden ingegaan.  Ook wordt de vraag naar de actualiteit van Grigor Narekatsi en zijn spirituele en literaire nalatenschap gesteld, waarbij opnieuw het Boek der Weeklaging, kortweg de Narek genoemd, in het middelpunt staat.

In een masterclass, waar de voertaal Engels is, wordt op de openingshoofdstukken van de Narek ingegaan en worden literaire, meditatieve en theologische aspecten van het werk belicht.

Openbare lezing 21 november 2019: 15.30 tot 17.00, zaal 2.54 van het Erasmusgebouw Masterclass 22 november 2019: 10.00 tot 12.00, zaal 1.14 van het Erasmusgebouw (Erasmusplein 1, Nijmegen).

Voor meer informatie zie Grigor Narekatsi, Het Boek der Weeklaging. Gebeden 1 tot en met 15 vertaald en van een inleiding en nawoord voorzien door Theo Maarten van Lint met een Voorwoord van Eddy Reefhuis. Jerevan: Tigran Mets - Amsterdam: Sint Grigor Narekatsi Stichting 2018, 103 pp.

Research Notes Theo Maarten van Lint: Narek in Dutch