Zoek in de site...

Series of lectures IVOC-KVO

Lezingenreeks
De mens als persoon – oosters-christelijke visies op menselijke waardigheid

De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU/Instituut voor Oosters Christendom in Nijmegen) organiseren dit voorjaar een reeks online publiekslezingen over het concept van menselijke waardigheid in de oosters-christelijke tradities. De lezingenreeks gaat over inhoud, mogelijkheden en problemen van de oosters-christelijke antropologie ten aanzien van menselijke waardigheid en mensenrechten.

Programma

1 – 20 mei 2021, 17.00 uur:  “Theosis toen en nu” of “de mens als persoon”: oosters-christelijke concepten van menselijke waardigheid, Inleiding door prof. Alfons Brüning (Nijmegen/Amsterdam).

2 – 27 mei 2021, 17.00 uur: “Being as Communion” – De anthropologie van John Zizioulas, Metropoliet van Pergamon, Inleiding door zr. Hildegard Koetsveld osb (Oosterhout).

3 – 10 juni 2021, 17.00 uur: “Liefde voor God, Liefde voor de mens”: Maria Lot-Borodine, Moeder Mariia Skobtsova e.a., Inleiding door prof. Heleen Zorgdrager (PThU Amsterdam).

4 – 24 juni 2021, 17.00 uur: “Dichter, denker en mysticus: de mens in het Oriëntaals Christendom”,  Inleiding door dr. Kees den Biesen (Rome/Salzburg).

De lezingen vinden online plaats via Zoom..

Deelname aan de lezingencyclus is gratis, maar een bijdrage wordt op prijs gesteld. U kunt zich opgeven voor de cyclus, maar ook voor aparte lezingen via een e-mail aan secretariaat@oecumene.nl . Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van het secretariaat.

Voor verdere informatie over deze lezingenreeks, kijk op https://www.oecumene.nl/nieuws-blogs/nieuws/1701-de-mens-als-persoon-oosters-christelijke-visies-op-menselijke-waardigheid-reeks-publiekslezingen.