Zoek in de site...

Vacature redacteur Platform Oosters Christendom

Vacature downloaden als pdf

Functie
Het Instituut voor Oosters Christendom (IvOC) is op zoek naar een redacteur voor het journalistieke project in opbouw Platform Oosters Christendom, een website met actuele nieuwsberichten en achtergrondartikelen over het orthodoxe christendom. Dit project is bedoeld als bron van betrouwbare informatie over de wereld van de oosterse christenen, en tegelijk als schakelpunt tussen de academie en een breder, betrokken publiek.


Het IvOC is erop gericht om de wetenschappelijke kennis over het oosters christendom uit te breiden, toegankelijk te maken en zo goed mogelijk te vertalen naar een breed publiek, zowel binnen en buiten de academische wereld als binnen en buiten de kerkelijke wereld.


Als redacteur bent u een enthousiaste collega met zin in teamwork, met ervaring zowel in wetenschappelijk onderzoek als in de journalistiek, en met een aantoonbare gevoeligheid voor en kennis van de wereld van de orthodoxie. U vindt het een uitdaging een online platform vorm te geven en samen met de directeur en overige staf van het IvOC op te bouwen.

Taken
-Het opzetten en coördineren van het project Platform Oosters Christendom, waaronder het uitvoeren van de administratie van het netwerk, de correspondentie met auteurs en het werven van teksten.
-Opsporen van relevante thema’s en onderwerpen door regelmatige consultatie van bronnen, websites en pers.
-Contacten onderhouden met relevante instellingen zoals media, stichtingen, kerkelijke instellingen enzovoorts.
-Schrijven van eigen bijdragen in het Engels of Nederlands.
-Redactie van bijdragen in het Engels of Nederlands van anderen.
-Regelmatige deelname aanen voorbereiding van redactiebijeenkomsten binnen het IvOC.
-Betrokkenheid bij andere IvOC-projecten en -activiteiten, zoals tentoonstellingen, workshops enzovoorts.

Profiel
- U heeft een bachelor, master of vergelijkbare graad verworven in een relevante discipline (zoals theologie, religiewetenschappen, kerk/religiegeschiedenis, godsdienstsociologie etc.).
- Idealiter bent u bezig (geweest) met een project/artikel over een aan het oosters christendom gerelateerd onderwerp.
- U beschikt over ervaring in de journalistiek, in het schrijven en redigeren van teksten, het coördineren van journalistieke projecten en het opsporen van relevante thema’s.
- U heeft ervaring met website-administratie en journalistieke onlineprojecten.
- U beschikt idealiter over een netwerk in de oosters-christelijke gemeenschap in Nederland en internationaal.
- U heeft een goede schrijfstijl in het Nederlands en het Engels.
- U beschikt over aantoonbare kennis van en gevoeligheid voor het oosters christendom en u heeft een goede neus voor nieuwswaardigheden binnen de wereld van het oosters christendom.
- U kent minstens passief (leesvaardigheid) een of meerdere talen uit de wereld van het oosters christendom.
- U voelt zich thuis in een brugfunctie tussen academische wereld en de samenleving.


Wij zijn
Het Instituut voor Oosters Christendom is een kenniscentrum dat als spil fungeert in een internationaal netwerk van onderzoekers, oosters- en oriëntaals orthodoxe en oosters-katholieke gemeenschappen, de wereld van de religieuzen, christelijke organisaties, geïnteresseerden en maatschappelijke partners op het gebied van het oosters christendom in Oost-Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten, met speciale aandacht voor context gerelateerde ontwikkelingen (waaronder orthodox-christelijke vluchtelingen, kerk en staat/samenleving Oost en West, diaspora). Het IvOC werkt interdisciplinair, met focus niet alleen op theologie, maar ook religiewetenschappen, geschiedenis, cultuurwetenschappen, sociologie enzovoorts. In een breder perspectief gaat aandacht van onderzoek naar contacten en interactie tussen oosters en westers christendom in een langdurig perspectief, en naar ontwikkelingen tot een globaal oosters christendom in de pluriforme moderne maatschappijen wereldwijd.


Het Instituut voor Oosters Christendom is als para-universitair instituut nauw verbonden met de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het is in 1991 opgericht als voortzetting van het Instituut voor Byzantijnse en Oecumenische Studies dat gedurende veertig jaar heeft gefunctioneerd onder leiding van de congregatie der Paters Assumptionisten. De Assumptie is via vertegenwoordiging in het bestuur van IvOC en van de steunstichting SAI nog steeds betrokken bij het instituut. Het Instituut voor Oosters Christendom is in het Nederlands taalgebied uniek in zijn soort.

Wij bieden

Tijdelijk dienstverband à 0,5 fte van 2 jaar. Bij een succesvolle opbouw en exploitatie van het Platform Oosters Christendom bestaat de optie tot een verlenging.

Maandsalaris: schaal 9 of 10, 2979-4490 euro voor een 38-urige werkweek, afhankelijk van opleiding en aantal jaren (relevante) werkervaring, met 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering, volgens de CAO Nederlandse Universiteiten.

Sollicitatieprocedure

U kunt op deze vacature reageren tot uiterlijk 8 maart 2022. Richt uw sollicitatie aan prof. dr. Brüning via secretariaat@ivoc.ru.nl. Graag ontvangen we bij uw sollicitatie de volgende documenten:
- Sollicitatiebrief met motivatie
- CV
- Overzicht van publicaties, idealiter met tekstvoorbeelden
- Referenties (1 of 2)


Een sollicitatiecommissie bestaande uit leden van het bestuur en de staf van IvOC maakt een selectie uit binnengekomen sollicitaties. Zodra deze selectie is verricht ontvangt u bericht of u uitgenodigd wordt voor een gesprek, of dat uw sollicitatie is afgewezen, dan wel in portefeuille wordt gehouden. We proberen de kandidaten zo snel mogelijk te informeren, doch uiterlijk vier weken na het sluiten van de sollicitatietermijn.


De gesprekken met kandidaten zullen plaatsvinden bij het IvOC in Nijmegen. Voor sollicitanten die niet in Nederland woonachtig zijn bestaat de mogelijkheid van een interview via Zoom.


Kandidaten met wie een gesprek heeft plaatsgevonden worden persoonlijk geïnformeerd over de uitkomst.


Als u geselecteerd wordt voor deze functie ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek waarin de arbeidsvoorwaarden voor uw contract worden besproken.

Privacy
We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens.
We maken alleen gebruik van gegevens en documenten die u voor deze sollicitatie instuurt. Deze zullen niet toegankelijk zijn voor derden.


We zullen al uw gegevens en andere documenten binnen vier weken na voltooiing van de sollicitatieprocedure uit ons selectiebestand verwijderen, tenzij anders met u is overeengekomen.


Als u aangenomen wordt zullen we uw gegevens opnemen in uw personeelsdossier.