Zoek in de site...

IVOC

Hier vindt u het aanmeldformulier voor de 'Vriend van IvOC' steungroep:

Vriend van IvOC Formulier (pdf, 148 kB)


ANBI gegevens

Naam: Stichting Instituut voor Oosters Christendom
Fiscaal nummer: 79.62.599

IBAN nr van IvOC is NL14 INGB 0000 1539 98, op naam van Stichting Instituut voor Oosters Christendom.

Contactgegevens:

Postadres: Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen
Secretariaat E 17.04d
Telefoon: 024-3615603
E-mail: secretariaat@ivoc.ru.nl
Website www.ru.nl\ivoc

Stichting Instituut voor Oosters Christendom

Het Instituut voor Oosters Christendom (IVOC), is opgericht in 1991 als voortzetting van het Instituut voor Byzantijnse en Oecumenische Studies dat gedurende veertig jaar heeft gefunctioneerd o.l.v. de congregatie der Paters Assumptionisten. Het Instituut voor Oosters Christendom is in het Nederlands taalgebied enig in zijn soort. Het is een para-universitair instituut, nauw verbonden met de Radboud Universiteit Nijmegen. Het Instituut voor Oosters Christendom is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK 41057572).

- Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden

Algemeen Bestuur:

Het algemeen bestuur van IvOC bestaat uit maximaal 9 bestuursleden, waarvan 3 leden namens de Assumptie (AA) benoemd worden, 3 leden door de Radboud Universiteit en 3 leden zogenoemde vrije leden zijn.

De huidige samenstelling van het bestuur: voorzitter, penningmeester, secretaris en 5 bestuursleden. 

Dagelijks Bestuur:

Het dagelijks bestuur van IvOC wordt gevormd door voorzitter, penningmeester en secretaris van het algemeen bestuur.

Doelstellingen
Het hoofddoel van het instituut is de wetenschappelijke bestudering van het oosters christendom.

Het geven van bekendheid aan en versterken van de band met het oosters christendom.
Voortzetting van het werk van het Instituut voor Byzantijnse en Oecumenische Studies.
De verrijking en verdieping van de eigen westerse vormen van christen-zijn.

De doelstellingen worden nagestreefd door middel van
Het geven van onderwijs aan de Radboud Universiteit, FTR en HOVO.
Het verrichten van onderzoek.

De uitvoering van onderzoeks- en onderwijsprojecten.

Het ontwikkelen van nieuwe (onderzoeks-)projecten en het werven van subsidies hiervoor

Het organiseren van conferenties en expertmeetings

Het beheer en de uitbouw van een gespecialiseerde bibliotheek.
De uitgave van het wetenschappelijk tijdschrift "The Journal of Eastern Christian Studies".
Het verstrekken van informatie en adviezen.

Het geven van lezingen
Het uitbouwen en up to date houden van de eigen website en facebook pagina.


- Beleidsplan (pdf, 61 kB) (pdf, 61 kB)


- Het beloningsbeleid

Stichting IvOC volgt de CAO Nederlandse Universiteiten wat betreft het primaire beloningsbeleid, betreffende functie- en salarisschalen. In secundaire arbeidsvoorwaarden volgt IvOC niet alle bepalingen van deze CAO.


- Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Jaarverslagen

- Financiële verantwoording

Jaarrekening 2022 (pdf, 636 kB) / ANBI-formulier 2022 (pdf, 490 kB)

Jaarrekening 2021 (pdf, 298 kB) / Samenstellingsverklaring 2021 (pdf, 155 kB)ANBI-formulier 2021 (pdf, 408 kB)

Jaarrekening 2020 (pdf, 615 kB) / ANBI-formulier 2020