Kaski: Onderzoekscentrum religie en samenleving

Het Kaski is hèt expertisecentrum over religie en samenleving. Vanuit onze jarenlange ervaring ­– als één van de oudste sociaal-wetenschappelijke instituten in ons land – hebben we veel deskundigheid opgebouwd over kerk, geloof, religie en samenleving.

We volgen de religieuze en levensbeschouwelijke ontwikkelingen binnen de samenleving. Hierdoor kunnen we gericht onderzoek doen en passend beleidsadvies uitbrengen dat voor onze opdrachtgevers direct toepasbaar is.

Het Kaski is onderdeel van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit.