Evaluatie Hindoe Raad Nederland en Boeddhistische Unie Nederland als zendende instanties voor geestelijke verzorging bij Justitie

Enkele jaren geleden heeft de Minister van Justitie de Hindoe Raad Nederland (HRN) en de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) erkend als zendende instanties die verantwoordelijk zijn voor de hindoeïstische en boeddhistische geestelijke verzorging bij de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV). Deze erkenningovereenkomsten kennen na twee jaar een evaluatiemoment. Het Kaski is door de DGV gevraagd beide evaluaties uit te voeren.

Het functioneren van de HRN en de BUN als zendende instanties is onderzocht op de volgende beoordelingscriteria:

  1. representativiteit;
  2. aanbod van hindoeïstische en boeddhistische geestelijke verzorging;
  3. functioneren als zendende instantie;
  4. beschikbaarheid van een universitaire opleiding tot geestelijke verzorger.

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van deskresearch, interviews en schriftelijke vragenlijsten.

Het onderzoek is uitgevoerd door dr. Ton Bernts,  prof. dr. Paul van der Velde (hoogleraar Aziatische Religies, met name Hindoeïsme en Boeddhisme) en drs. Joris Kregting.

De evaluaties van de Hindoe Raad en de Boeddhistische Unie zijn afgerond.  Inmiddels zijn zowel de Hindoe Raad als de Boeddhistische Unie officieel erkend als zendende instanties voor de Dienst Geestelijke Verzorging van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Zie de website rijksoverheid voor de erkenning van de Hindoe Raad en de Boeddhistische Unie.

Klik hier (pdf, 1,3 MB) voor een PDF van het Kaski-rapport Evaluatie Hindoe Raad Nederland.
Klik hier (pdf, 1,5 MB) voor een PDF van het Kaski-rapport Evaluatie Boeddhistische Unie Nederland.