Medewerkers

dr. Joris Kregting
Joris Kregting (1976) studeerde sociologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Na zijn studie is hij in 2001 als onderzoeker bij het Kaski gaan werken. 
Joris houdt zich binnen het Kaski vooral bezig met grootschalig, kwantitatief veldonderzoek. Hij verricht evaluatie- en opinie-onderzoek voor diverse organisaties met een religieuze of levensbeschouwelijke identiteit en houdt zich bezig met de verzameling van tal van kerkelijke statistieken rond ledenaantallen, kerkgangers en inkomsten.
In de periode 2016-2019 deed Joris promotieonderzoek, gebaseerd op het onderzoek God in Nederland en resulterend in het proefschrift 'The persistent religious gender gap in the Netherlands in times of secularisation, 1966-2015'. Hij is secretaris van het Werkgezelschap Godsdienstsociologie en Godsdienstantropologie.
Meer informatie over Joris vindt u hier
joris.kregting@ru.nl

Jorien Copier, MA
Jorien Copier (1989) studeerde Liberal Arts & Sciences (BA, UU) en Religiestudies (rMA, UvA). Ze behaalde haar eerstegraads onderwijsbevoegdheid (EdMA, VU) waarmee ze Godsdienst/Levensbeschouwing doceerde in het middelbaar onderwijs. Sinds 2015 werkt ze aan de Radboud Universiteit Nijmegen aan promotieonderzoek 'Leadership for Good Education; Contingency, Pedagogical Aims and Shared Stories about Good Education’. Het onderzoek richt zich op schoolleiders in het basisonderwijs en hoe zij vorm en leiding geven aan het gesprek over goed onderwijs en de identiteit van de school. Van 2015-2020 vervulde ze de taak van curriculumcoördinator bij de landelijke onderzoeksschool voor religiewetenschappen en theologie NOSTER. Vanaf 2021 is ze verbonden aan het Kaski, waar ze als kwalitatief onderzoeker beleids- en evaluatieonderzoek doet naar thema’s rondom religie, onderwijs, zorg en kerk. 
Meer informatie over Jorien vindt u hier.
jorien.copier@ru.nl

Ton Bernts is in 2021 met pensioen gegaan.