Wie zijn wij?

Het Kaski is één van de oudste sociaal-wetenschappelijke instituten van ons land. De medewerkers van het Kaski zijn experts wat betreft de godsdienstige en levensbeschouwelijke ontwikkelingen in de samenleving, alsook wat betreft algemeen-maatschappelijke processen zoals individualisering, toenemende mobiliteit en culturele pluriformiteit.

In veel onderzoeksprojecten gaat het er om deze ontwikkelingen te vertalen naar het beleid van kerken, identiteitsgebonden organisaties en overheden. Veel van onze onderzoeken monden dan ook uit in directe beleidsadvisering.

Onderzoek en advies van het Kaski kan u helpen bij:

 • verhelderen van problemen, vraagstukken en ontwikkelingen;
 • het verzamelen van beleidsinformatie;
 • verkennen van potentiële markten en het positioneren van de eigen organisatie op die markt;
 • evaluatie van beleid;
 • peilen van meningen en opinies over thema’s;
 • verzamelen en analyse van data, inclusief analyse van voorradige data.

Onderzoek moet concreet zijn: het moet antwoorden geven op vragen die u heeft en adviezen opleveren waar u mee verder kunt. Het Kaski combineert ervaring en methodologische kennis van onderzoek, met kennis van ontwikkelingen op het gebied van religie en samenleving. Dat resulteert in onderzoek waar u wat aan heeft!

Het Kaski is onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen (Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen). De theorieën en methoden waarmee gewerkt wordt zijn steeds in overeenstemming met de meest recente wetenschappelijke inzichten. Het Kaski werkt met een select aantal deskundigen, die diverse disciplines en specialisaties inbrengen. (Zie ook medewerkers) Als klein instituut hechten we eraan steeds in direct contact met u als opdrachtgever te staan, zodat de samenwerking flexibel en efficiënt verloopt.

De vormen van onderzoek die het Kaski uitvoert zijn:

 • evaluatie onderzoek
 • beleidsonderzoek
 • opinieonderzoek
 • marktonderzoek
 • positioneringsonderzoek
 • onderzoek naar vragen rondom identiteit
 • secundaire analyse
 • quickscan