Lopende projecten

Space for Grace

In het kader van het Space for Grace programma van het fonds Porticus monitort en evalueert het Kaski projecten van katholieke geloofsgemeenschappen en organisaties die proberen aansprekende vormen van kerkelijke presentie te ontwikkelen. Klik hier voor meer informatie.

Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2022

In opdracht van de Rooms-Katholieke Kerk verzamelt het Kaski jaarlijks statistieken over aantallen katholieken, kerkgangers, sacramenten en vrijwilligers in de katholieke parochies. In dit project staan de parochiestatistieken over het jaar 2022 centraal. Klik hier voor meer informatie.

Networking Intentional Christian Communities (NICC)

Het project Networking Intentional Christian Communities bevordert en ondersteunt uitwisseling onder bestaande en nieuwe christelijke leefgemeenschappen in Duitsland, Nederland en Vlaanderen. Het Kaski voert een tussentijdse en eindevaluatie uit om de voortgang van het project te monitoren en de resultaten ervan te evalueren. Klik hier voor meer informatie.

Zingevingsvragen bij DJI

De executieve medewerkers (piw’er, sociotherapeuten, pedagogisch mede- werkers en groepsleiders) van de Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI) komen in hun werk in aanraking met heftige situaties. Het Kaski onderzoekt welke zinvragen hierbij een rol spelen en hoe deze een plek krijgen in het huidige zorgaanbod van DJI. Klik hier voor meer informatie.