Networking Intentional Christian Communities (NICC)

Het project Networking Intentional Christian Communities bevordert en ondersteunt uitwisseling onder bestaande en nieuwe christelijke leefgemeenschappen in Duitsland, Nederland en Vlaanderen. Het project wordt gefinancierd door Porticus en uitgevoerd tussen juli 2020 en juli 2023. Meer informatie over het project is te vinden op de projectwebsite.

Het Kaski voert een tussentijdse en eindevaluatie uit om de voortgang van het project te monitoren en de resultaten ervan te evalueren.

Projectleider: Jorien Copier