Space for Grace

Het fonds Porticus heeft het programma Space for Grace gestart om vernieuwende projecten in katholieke geloofsgemeenschappen te ondersteunen. Katholieke geloofsgemeenschappen en organisaties worden uitgenodigd om projecten hiervoor in te dienen. De projecten worden financieel en inhoudelijk gesteund om te innoveren en te leren. Het programma loopt ook in Duitsland en België.

In het kader van dit programma zal het Kaski de deelnemende projecten monitoren en evalueren. Hiervoor wordt samengewerkt met theologen en religiewetenschappers van universiteiten in de genoemde landen, namelijk de KU Leuven en de Ruhr Universität Bochum.

Meer informatie over Space for Grace vindt u hier.

Projectleider: Jorien Copier