Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van Kaski-rapporten en memoranda vanaf 2001.

Rapporten

Rapport nr. 667
Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2021
door dr. Joris Kregting, augustus 2022
PDF (pdf, 710 kB)

Rapport nr. 665
Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2020
door dr. Joris Kregting, december 2021
PDF (pdf, 701 kB)

Rapport nr. 664
Tevredenheidsonderzoek patiënten Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA)
door dr. Joris Kregting, december 2021
niet openbaar

Rapport nr. 663
Het gebruik van gebedshuizen door migrantenkerken
door dr. Joris Kregting, Jorien Copier MA en m.m.v. Madelon Grant (SKIN), november 2021
PDF (pdf, 676 kB)

Rapport nr. 662
Belangstelling tweejarige master Geestelijke Verzorging aan TST en PThU
door dr. Ton Bernts, dr. Joris Kregting, juni 2021
niet openbaar

Rapport nr. 661
Monitor Kerkbalans 2020
door dr. Joris Kregting, februari 2021
PDF (pdf, 688 kB)

Rapport 660
Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2019
door dr. Joris Kregting, september 2020
PDF (pdf, 665 kB)

rapport 659
Het gebruik van ceremoniële gebouwen door niet-christelijke geloofsgemeenschappen
door dr. Joris Kregting, maart 2020
PDF (pdf, 632 kB)

rapport nr. 658
Groene activiteiten in parochies
door dr. Elisabeth Hense, dr. Ton Bernts en dr. Joris Kregting, december 2019
PDF (pdf, 533 kB)

rapport nr. 657
Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2018
door drs. Joris Kregting, september 2019
PDF (pdf, 596 kB)

rapport nr. 656
De bijdrage van de geestelijke verzorging aan het leefklimaat in justitiële inrichtingen
door dr. Ton Bernts, m.m.v. Dinja de Vries, juni 2019
PDF (pdf, 729 kB)

rapport nr. 655
Ouders over brede onderwijskwaliteit
door dr. Ton Bernts, drs. Joris Kregting en Prof. dr. Chris Hermans, oktober 2018
PDF (pdf, 574 kB)

rapport nr. 654
Monitor Kerkbalans 2018
door drs. Joris Kregting, augustus 2018
PDF (pdf, 530 kB)

rapport nr. 653
Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2017
door drs. Joris Kregting en Jolanda Massaar-Remmerswaal, september 2018
PDF (pdf, 513 kB)

rapport nr. 652
Belangstelling vwo-ers voor de TU Kampen
door dr. Ton Bernts en drs. Joris Kregting, juli 2018
niet openbaar

rapport nr. 651
Kansen voor stadskerken? Evaluatie van pastorale innovatie
Deelrapport a: Spiritueel centrum (door dr. Ton Bernts & dr. Elisabeth Hense, juni 2018), PDF (pdf, 656 kB).
Deelrapport b: Open Kerk (door dr. Ton Bernts, juni 2018), PDF (pdf, 612 kB).
Deelrapport c: Geloofsopvoeding (door dr. Ton Bernts & Tim Schilling, juni 2018), PDF (pdf, 610 kB).

rapport nr. 650
Identiteit van katholieke basisscholen
door dr. Ton Bernts, drs. Joris Kregting en prof. dr. Chris Hermans, april 2018
PDF (pdf, 494 kB)

rapport nr. 649
Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2016
door drs. Joris Kregting en Jolanda Massaar-Remmerswaal, augustus 2017
PDF (docx, 100 kB)

rapport nr. 648
De alumni van de Protestantse Theologische Universiteit
door drs. Joris Kregting, maart 2017
niet openbaar

rapport nr. 647
Monitor Kerkbalans 2016
door drs. Joris Kregting, januari 2017
PDF (pdf, 1,1 MB)

rapport nr. 646
Catechese en evangelisatie in het bisdom Roermond, een inventarisatie bij parochies
door dr. Ton Bernts en drs. Joris Kregting, januari 2017
niet openbaar

rapport nr. 645
De school als community
door dr. Ton Bernts, september 2016
PDF (pdf, 773 kB)

rapport nr. 644
Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2015
door drs. Joris Kregting en Jolanda Massaar-Remmerswaal, september 2016
PDF (pdf, 598 kB)

rapport nr. 643
Het thema vrede en de rol van PAX in geloofsgemeenschappen
door drs. Joris Kregting, augustus 2016
niet openbaar

rapport nr. 642
Monitor Kerkbalans 2015
door drs. Joris Kregting, februari 2016
PDF (pdf, 1,2 MB)

rapport nr. 641
Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2014
door drs. Joris Kregting en Jolanda Massaar-Remmerswaal, september 2015
PDF (pdf, 1,1 MB)

rapport nr. 640
De alumni van de Tilburg School of Catholic Theology
door dr. Ton Bernts, drs. Joris Kregting en drs. Anneke Matthijsen, maart 2015
niet openbaar

rapport nr. 639
Monitor Kerkbalans 2014
door drs. Joris Kregting, maart 2015
PDF (pdf, 1,1 MB)

rapport nr. 638
Instroomonderzoek FFTR, Filosofie (deelrapport a), Religiewetenschappen (b) en Theologie (c)
door dr. Ton Bernts, drs. Joris Kregting en drs. Anneke Matthijsen, oktober 2014
niet openbaar

rapport nr. 637
Omvang en verdeling van de geestelijke verzorging in de krijgsmacht vanaf 2016
door dr. Ton Bernts, prof. dr. Ruard Ganzevoort, prof. dr. Carlo Leget en dr. Joanna Wojtkowiak, april 2014
PDF (pdf, 475 kB)

rapport nr. 636
Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2013
door drs. Joris Kregting en Jolanda Massaar-Remmerswaal, augustus 2014
PDF (pdf, 1 MB)

rapport nr. 635
De nieuwe doelgroepen van de KRO
door drs. Joris Kregting, april 2014
niet openbaar

rapport nr. 634
Monitor Kerkbalans 2013
door drs. Joris Kregting, januari 2014
PDF

rapport nr. 633
Katholieken over ethische vragen rond het gezin
door drs. Joris Kregting, december 2013
PDF

rapport nr. 632
De huidige en nieuwe doelgroepen van de KRO
door drs. Joris Kregting, november 2013
niet openbaar

rapport nr. 631
De populariteit van paus Franciscus
door drs. Joris Kregting, oktober 2013
PDF

rapport nr. 630
Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2012
door drs. Joris Kregting en Jolanda Massaar-Remmerswaal, augustus 2013
PDF (pdf, 955 kB)

rapport nr. 629
De invloed van de sleutel zingeving in Exodushuizen
door dr. Ton Bernts, drs. Sylvia Grevel en drs. Joris Kregting, februari 2013.
niet openbaar

rapport nr. 628
Monitor Kerkbalans 2012
door drs. Joris Kregting, januari 2013
PDF

rapport nr. 627
Enquête Sint Jacobusparochie Den Haag
door drs. Joris Kregting, december 2012
niet openbaar

rapport nr. 626
Evaluatie Boeddhistische Unie Nederland
door dr. Ton Bernts, prof. dr. Paul van der Velde en drs. Joris Kregting, oktober 2012
PDF

rapport nr. 625
Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2011
door drs. Joris Kregting en Jolanda Massaar-Remmerswaal, oktober 2012
PDF

rapport nr. 624
De rol van religieuzen in het katholiek onderwijs aan meisjes 1945-1970 (in opdracht van de Commissie Deetman)
door drs. Joris Kregting, juni 2012
niet openbaar

rapport nr. 623
Evaluatie Hindoe Raad Nederland
door dr. Ton Bernts, prof. dr. Paul van der Velde en drs. Joris Kregting, mei 2012
PDF

rapport nr. 622
Imago en marktpositie van het NBG onder de huidige begunstigers
door drs. Joris Kregting, april 2012
niet openbaar

rapport nr. 621
Draagvlak en bekendheid Agriterra, vijfde meting
door drs. Joris Kregting, april 2012
niet openbaar

rapport nr. 620
Vitaliteit in de oud-katholieke parochies in IJmuiden
deel A: kwalitatief onderzoek, door drs. Sylvia Grevel, maart 2012
deel B: kwantitatief onderzoek, door drs. Sylvia Grevel en drs. Joris Kregting, juni 2012
niet openbaar

rapport nr. 619
Monitor Kerkbalans 2011
door: drs. Joris Kregting, januari 2012
PDF

rapport nr. 618
Marktverkenning voor Museumpark Orientalis en vijf andere religieuze musea
door: dr. Ton Bernts en drs. Joris Kregting, januari 2012
niet openbaar

rapport nr. 617
Vooronderzoek methodiek Exodus
door: drs. Sylvia Grevel, november 2011
niet openbaar

rapportnr.616
Kerncijfers 2010 uit de kerkelijke statistiek van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland
door: drs. Joris Kregting & Jolanda Massaar-Remmerswaal, oktober 2011
PDF (pdf, 1,4 MB)

rapport nr. 615 (a en b)
Kerkelijke ontwikkelingen in Breda
Prognose voor de Protestantse Gemeenten te Breda (deelrapport 615a) en Ginneken (deelrapport 615b) tot 2023

door: dr. Gert de Jong, oktober 2011
niet openbaar

rapport nr. 614
Verbonden met Kampen
Kwalitatief onderzoek naar de relatie tussen de TUK en haar (vrijgemaakte) achterban"
door: dr. Gert de Jong, mei 2011
niet openbaar

rapport nr. 613
Toekomst van de parochies in het bisdom Haarlem-Amsterdam
deelrapport A: dekenaar Alkmaar
deelrapport B: dekenaat Amsterdam
deelrapport C: dekenaat Haarlem
door: dr. Ton Bernts, drs. Joris Kregting & Jolanda Massaar-Remmerswaal, mei 2011
niet openbaar

rapport nr. 612
Ontwikkeling katholieken, parochies en priesters 1945-2009
Statistieken in opdracht van de Commissie Deetman
door: drs. Joris Kregting, juni 2011
niet openbaar

rapport nr. 611
Katholiek onderwijs en internaten
Statistieken 1945-2010 over scholen,internaten en hun leerlingen in opdracht van de Commissie Deetman
door: drs. Joris Kregting & dr. Gert de Jong, juni 2011
niet openbaar

rapport nr. 610
Evaluatie Kerkbalans Nieuwe Stijl
door: dr. Ton Bernts & drs. Joris Kregting, april 2011
PDF

rapport nr. 609
Als erfgoed (h)erkend?
Kwalitatief onderzoek naar aard, omvang en houding ten aanzien van religieuze voorwerpen van kleinere christelijke kerken en niet-christelijke religies
door: dr. Gert de Jong & drs. Sylvia Grevel, mei 2010
PDF (pdf, 2,8 MB)

Rapportnr. 608
Met hart en ziel
Onderzoek naar passende vormen van jeugdwerk voor de Protestantse Gemeente Drachten
door dr. Gert de Jong, december 2010 pdf (pdf, 920 kB)

Rapportnr. 607
Bekendheid en imago Helpende Handen. Eerste effectmeting
door drs. Joris Kregting, i.s.m. Christal Teleservice te Zwolle, november 2010
niet openbaar

Rapportnr. 606
Verkenning voor een vitale parochiestructuur in het bisdom Groningen-Leeuwarden
door dr. Ton Bernts, drs. Joris Kregting en Jolanda Massaar-Remmerswaal, september 2010
niet openbaar

Rapportnr. 605
Kerncijfers 2009 uit de kerkelijke statistiek van het Rooms-Katholieke Kerkgenootschap in Nederland
door drs. Joris Kregting en Jolanda Massaar-Remmerswaal, oktober 2010 pdf (pdf, 1,6 MB)

Rapportnr. 604a
Spiritualiteit van dertigers en veertigers. Kwantitatief onderzoek voor Kerk zonder Grenzen
door dr. Gert de Jong, september 2010 pdf (pdf, 1,5 MB)

Rapportnr. 604b
Spiritualiteit van dertigers en veertigers. Kwalitatief onderzoek voor Kerk zonder Grenzen
door dr. Gert de Jong, september 2010 pdf (pdf, 1,6 MB)

Rapportnr. 603
Bekendheid verkend. Zesde effectmeting naamsbekendheid Edukans
door drs. Joris Kregting, i.s.m. Christal Teleservice te Zwolle, september 2010
niet openbaar

Rapport 601
Alumni-monitor PThU, meting 2009
door dr. Gert de Jong, april 2010
niet openbaar

Rapport 600
De maatschappelijke inzet van de parochies in Kernstad Antwerpen
door drs. Joris Kregting, maart 2010 pdf (pdf, 842 kB)

Rapport 599
Statistieken en prognoses R.-K. Groot-Antwerpen
door drs. Joris Kregting, maart 2010 pdf (pdf, 255 kB)

Rapport 598
De Wet maatschappelijke ondersteuning en diaconie in de parochie Levend Water. Een beleidsvoorbereidend onderzoek.
door drs. Sylvia Grevel en drs. Joris Kregting, maart 2010 pdf (pdf, 749 kB)

Rapport 597
Visies van kerkbetrokken Vlaamse katholieken op samenleving en kerk. Een onderzoek in opdracht van Tertio en Kerk & Leven.
door dr. Ton Bernts en drs. Joris Kregting, maart 2010 pdf (pdf, 1 MB)

Rapport 596
Toekomstverkenning Protestantse Gemeente te Arnhem. Scenariostudie naar mogelijke vormen van kerkzijn.
door dr. Gert de Jong, februari 2010
niet openbaar

Rapport 595
Monitor uitvoering Kerkbalans 2009
door drs. Joris Kregting, februari 2010 pdf (pdf, 285 kB)

Rapport 594
De kerk telt. De maatschappelijke waarde van parochies en gemeenten.
door dr. Ton Bernts en drs. Joris Kregting, januari 2010 pdf (pdf, 195 kB)

Rapport 593
Ode aan de doden 2009. Opinieonderzoek over rouw om overleden dierbaren
door drs. Joris Kregting en dr. Gert de Jong, oktober 2009 pdf (pdf, 121 kB)

Rapport 592
Zwakte als kracht. Religieus-sociaal maatschappelijke activiteiten in prachtwijken. Een kwalitatief onderzoek in zes steden.
door drs. Sylvia Grevel, december 2009 pdf (pdf, 419 kB)

Rapport 591
We hebben het leuk samen. Belevingsonderzoek onder jongeren van Het Apostolisch Genootschap
door dr. Gert de Jong, september 2009
niet openbaar

Rapport 590
Kerncijfers 2008 uit de kerkelijke statistiek van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland
door drs. Joris Kregting en Jolanda Massaar-Remmerswaal, augustus 2009 pdf (pdf, 582 kB)

Rapport 589
Christelijk betrokken krant. Onderzoek naar wensen en waardering ten aanzien van het Nederlands Dagblad
door dr. Gert de Jong, juni 2009
niet openbaar

Rapport 588
Draagvlak en bekendheid Agriterra
door drs. Joris Kregting, april 2009
niet openbaar

Rapport 587
Beleidsmonitor aartsbisdom Utrecht 2008
door dr. Ton Berns en drs. Sylvia Grevel, maart 2009 pdf (pdf, 302 kB)

Rapport 586*
Bekendheid en imago Helpende Handen, nulmeting
door drs. Joris Kregting, maart 2009

Rapport 585*
Potentiele opbrengst Kerkbalans parochies Almere tot 2020
door drs. Joris Kregting, maart 2009

Rapport 584
Participatie en behoeften van katholieken in IJburg, door drs. Sylvia Grevel en drs. Joris Kregting, februari 2009 pdf (pdf, 109 kB)

Rapport 583
Monitor uitvoering Kerkbalans 2008, door drs. Joris Kregting, januari 2009 pdf (pdf, 254 kB)

Rapport 582
Ode aan de doden. Opinieonderzoek over dood en uitvaart, door drs. Gert de Jong en drs. Joris Kregting, oktober 2008 pdf (pdf, 169 kB)

Rapport 581
Kerncijfers 2007 uit de kerkelijke statistiek van het Rooms-Katholieke Kerkgenootschap in Nederland, door Jolanda Massaar Remmerswaal en drs. Joris Kregting, november 2008 pdf (pdf, 225 kB)

Rapport 580
Prognose leden PKN, door drs. Joris Kregting, oktober 2008
niet openbaar

Rapport 579
Ruimte voor anderszijn. Inventaristatie van kerkelijke initiatieven voor mensen met psychische aandoeningen (rap.nr. 579) door drs. Gert de Jong, september 2008 pdf (pdf, 269 kB)

Rapport 578
Evaluatie Trefdag 2008. Evaluatieonderzoek voor het Leger des Heils, door drs. Gert de Jong, september 2008
niet openbaar

Rapport 577*
Bekendheid verkend. Vijfde effectmeting naamsbekendheid Edukans door drs. Joris Kregting, september 2008

*Tel je zegeningen Het maatschappelijk rendement van christelijk kerken in Rotterdam en hun bijdrage aan sociale cohesie door dr. Jorge Castillo Guerra, drs. Marjolein Glashouwer (NIM - Radboud Universiteit) en drs. Joris Kregting (Kaski), juli 2008 (verkrijgbaar bij het NIM, www.ru.nl/nim)

Rapport 576
Pelgrimerende parochies. Bouwstenen voor toekomstgericht beleid in het Samenwerkingsverband Leeuwarden om de Zuid, door drs. Sylvia Grevel en dr. Ton Bernts, augustus 2008
niet openbaar

Rapport 575
Gemengd kerkelijk gehuwde katholieken: cijfers en ervaringen, door dr. Ton Bernts en drs. Gert de Jong, m.m.v. drs. Sylvia Grevel, november 2008 pdf (pdf, 412 kB)

Rapport 574
Geldwerving in de Protestantse Kerk in 2020 door dr. Ton Bernts en drs. Joris Kregting, september 2007
niet openbaar

Rapport 573
Toekomstige ontwikkelingen Protestantse Gemeente te Leiderdorp door drs. Gert de Jong, drs. Joris Kregting en mevrouw J. Massaar, juli 2008
niet openbaar

Rapport 572
Visies op schoolontwikkeling en innovatiegelden. Een onderzoek onder schoobesturen en -directies uit de achterban van de Bond KBO
door dr. Ton Bernts en drs. Joris Kregting, juni 2008 pdf (pdf, 258 kB)

Rapport 571
Analyse opbrengst programma's Kerk in Actie
door drs. Joris Kregting, juli 2008
niet openbaar

Rapport 570
Monitor belevingsonderzoek voor Het Apostolisch Genootschap
door drs. Gert de Jong, mei 2008
niet openbaar

Rapport 569
Blik op Focus. Reactie op rapport van de Werkgroep Focus van Het Apostolisch Genootschap
door dr. Ton Bernts en drs. Gert de Jong, maart 2008
niet openbaar

Rapportnr. 568
Monitor uitvoering Kerkbalans, nulmeting 2007
door drs. Joris Kregting, maart 2008 pdf

Rapportnr. 567*
Godsdienst, kerk en Bijbel in Nederland. Literatuurstudie en secundaire analyse in opdracht van NBG
door drs. Gert de Jong, drs. Joris Kregting en dr. Ton Bernts, november 2007

Notitie*
Het functioneren van katholieke netwerken. Een pilot-onderzoek in twee steden
door drs. Sylvia Grevel, november 2007

Rapportnr. 566
Focusgroepen belevingsonderzoek
door drs. Gert de Jong, november 2007
niet openbaar

Rapportnr. 565
Geloven in Klarendal. Diaconale activiteiten van religieuze organisaties in de Arnhemse wijk Klarendal
door drs. S.H.E. Grevel, oktober 2007 pdf (pdf, 451 kB)

Rapportnr. 564
Onderzoek onder kerkmusici en kerkmuzikale praktijken in de Protestantse Kerk in Nederland
door drs. J. Kregting, oktober 2007 pdf (pdf, 173 kB)

Rapportnr. 563
Statistiek rooms-katholieke theologische opleidingen 2007. De studentenaantallen in het studiejaar 2006/2007
Door Jolanda Massaar-Remmerswaal en dr. Ton Bernts, oktober 2007 pdf (pdf, 195 kB)

Rapportnr. 562
Studentenpastoraat. Ex ante evaluatie van studentenpastoraat vanuit de Protestantse Kerk in Nederland
Door drs. Gert de Jong en drs. Joris Kregting, oktober 2007
niet openbaar

Rapportnr. 561
Kerncijfers 2006 uit de kerkelijke statistiek van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland
Door Jolanda Massaar-Remmerswaal en dr. Ton Bernts, oktober 2007 pdf (pdf, 144 kB)

Rapportnr. 560*
Bekendheid verkend. Vierde effectmeting naamsbekendheid Edukans
Door drs. Joris Kregting, augustus 2007
Het rapport is niet openbaar

Rapportnr. 559
Financiële haalbaarheid van aangepaste St. Martinuskerk als parochiekerk Voorburg
door dr. Ton Bernts, augustus 2007
niet openbaar

Rapportnr. 558
Uitvoering en beleid kerkmuziek r.-k. parochies
Door drs. Joris Kregting, augustus 2007
34 pagina's, € 7,00 exclusief verzendkosten rapport in PDF

Rapportnr. 557
De waardering van lokale kerkelijke publiciteit
door drs. Gert de Jong i.s.m. Daan van der Waals, juni 2007 pdf (pdf, 219 kB) bijlage rapport (pdf, 199 kB)
Van het rapport is een beknopte versie aan te vragen via verkoop@narratio.nl

Rapportnr. 556
De spiritualiteit van 55-plussers
door drs. Joris Kregting en dr. Ton Bernts, april 2007
niet openbaar

rapportnr. 555
Tevredenheidsonderzoek Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur
door drs. Gert de Jong, maart 2007
niet openbaar

Rapportnr. 554
Evaluatie materiaal en service MISSIO
door drs. Joris Kregting, februari 2007
niet openbaar

Rapportnr. 553
Monitor beleid aartsbisdom Utrecht 2006
door dr. Ton Bernts en dr. Moniek Steggerda, februari 2007

Rapportnr. 552
Een schets van de Protestantse Gemeente Leiderdorp
door drs. Gert de Jong en Jolanda Massaar-Remmerswaal, januari 2007
niet openbaar

Rapportnr. 551
Red een kind. Tweede meting bekendheid en imago
door drs. Joris Kregting, november 2006
niet openbaar

Rapportnr. 550
Kerncijfers 2005 uit de kerkelijke statistiek van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland
door Jolanda Massaar-Remmerswaal en dr. Ton Bernts, november 2006 pdf (pdf, 85 kB)

Rapportnr. 549
Bekendheid verkend. Derde effectmeting naamsbekendheid Edukans
door drs. Joris Kregting, oktober 2006
niet openbaar

Rapportnr. 548
Proposities voor ledenwerving EO. Kwalitatief onderzoek onder diverse groepen kerkleden
door drs. Gert de Jong, augustus 2006
niet openbaar

Rapportnr. 547
Vrouwen in de Protestantse Kerk in Nederland
door dr. Moniek Steggerda, augustus 2006
Voor informatie over het onderzoek en het rapport kunt u terecht bij de Protestantse Kerk in Nederland, tel.nr. 030-8801880.

Rapportnr. 546
Doorwerking onderzocht. Onderzoek in opdracht van het Christelijk-Sociaal Congres
door drs. Gert de Jong, maart 2006 pdf (pdf, 104 kB)

Rapportnr. 545
Alumni-monitor ThUK 2005 door drs. Gert de Jong, maart 2006
Verkrijgbaar bij de ThUK, mevrouw de Jager
niet openbaar

Rapportnr. 544
Katholiek anno 2005 Religiositeit, identiteit en houding ten aanzien van de KRO
door drs. Joris Kregting en dr. Ton Bernts, december 2005 pdf (pdf, 131 kB)

Rapportnr. 543
Doorwerking WJD en bezoek Katholieke Jongeren Dag
door drs. Joris Kregting en drs. Sander Harperink, december 2005 pdf (pdf, 120 kB)

Rapportnr. 542*
Demografische en kerkelijke ontwikkelingen van de H. Josephparochie te Rotterdam
door drs. Sander Harperink en Jolanda Massaar-Remmerswaal, oktober 2005

Rapportnr. 541
Eigentijds geloven. Onderzoek naar de rol en positie van de VVP
door drs. Gert de Jong, oktober 2005
rapport is verkrijgbaar bij de VVP

Rapportnr. 540
Als een druppel in het water Small Christian Communities en soortgelijke vormen van kerkelijk participatie in de R.-K. Kerk
door drs. Moniek Steggerda, december 2005 pdf (pdf, 214 kB)

Rapportnr. 539
Achtergrond en motieven van WJD-gangers 2005
door drs. Joris Kregting, augustus 2005 pdf (pdf, 106 kB)

Rapportnr. 538
Nieuwe bewegingen en gemeenschappen in de R.-K. Kerk van Nederland
door drs. Sander Harperink, augustus 2005 pdf (pdf, 255 kB)

Rapportnr. 537
Donatus en toekomstige ontwikkelingen tot het jaar 2015
Drs. Joris Kregting en dr. Ton Bernts, augustus 2005
niet openbaar

Rapportnr. 536
De uitvoering en de opbrengst van de Actie Kerkbalans
door drs. Joris Kregting en dr. Ton Bernts, juni 2005 pdf (pdf, 173 kB)

Rapportnr. 535
Family 7 in de startblokken. Beschrijving van potentiële doelgroepen voor een familieonderzoek
door drs. Gert de Jong, juni 2005
niet openbaar

Rapportnr. 534
De waarden van de KRO en de KRO-achterban. Deel I Een meetinstrument over bureaucratisering in het katholiek primair onderwijs
door dr. Ton Bernts en dr. Moniek Steggerda, mei 2005
niet openbaar

Rapportnr. 533
Hoftoren of hofmeester? Negatieve beeldvorming over bureaucratisering in het katholiek primair onderwijs
door drs. Joris Kregting, mei 2005 pdf (pdf, 131 kB)

rapportnr. 532*
Het podium en de regie. Beleidsonderzoek naar de rol van bedevaartsoord OLV ter Nood in Heiloo
door drs. Gert de Jong, juni 2005

Rapportnr. 531
Het goede geld(t). Inventarisatie naar vergoedingen en beheer binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
door drs. Gert de Jong, mei 2005
niet openbaar

Rapportnr. 530
Scenario 2015 bisdom Rotterdam. Prognose van de ontwikkeling van het kerkelijke draagvlak en de personele bezetting voor de jaren 2010 en 2015
door drs. Joris Kregting, maart 2005
niet openbaar

Rapportnr. 529*
Doelgroepen naar kerksheid. Beschrijving van marktsegmenten voor Kerkinactie en ICCO
door drs. Gert de Jong, december 2004

Rapportnr. 528
Toetreders. Inventarisatie van het aantal nieuwe leden binnen protestantse kerkelijke gemeentes
door drs. Gert de Jong, november 2004 pdf (pdf, 160 kB)

Rapportnr. 527a
De toekomst van de Thomas a Kempis parochie te Zwolle, deelrapport a: draagvlak en exploitatie
door dr. Ton Bernts, december 2004
niet openbaar

Rapportnr. 527b
De toekomst van de Thomas a Kempis parochie te Zwolle, deelrapport b: pastoraal aanbod en samenwerking
door drs. Moniek Steggerda, december 2004
niet openbaar

Rapportnr. 526
Bijbelonderzoek. Bijbelbezit en –gebruik onder de Nederlandse bevolking en pastores
door drs. Gert de Jong en drs. Joris Kregting, september 2004
niet openbaar

Rapportnr. 525*
Marktpotentie Sophie. Volume en voorkeurseisen van de potentiële doelgroep
door drs. Joris Kregting en dr. Ton Bernts, november 2004

Rapportnr. 524
Actie Kerkbalans, best practices
door drs. Joris Kregting, oktober 2004
niet openbaar

Rapportnr. 523
De nieuw gevonden parochianen van de Ontmoetingskerk
door drs. Joris Kregting, september 2004 pdf (pdf, 2,6 MB)

rapportnr. 522
Monitoring Vrouw en Beleid
door dr. José Sanders m.m.v. Jolanda Massaar-Remmerswaal, augustus 2004 pdf (pdf, 152 kB)

Rapportnr. 521
Te veel van het goede, onderzoek naar parttime predikantschap in opdracht van BNP en H.O.C. Ruimzicht
door Gert de Jong, juli 2004 pdf (pdf, 440 kB)

Rapportnr. 520 Evangelische christenen in Nederland, marktverkenning voor de commerciële christelijke radiozender Bright FM
door Gert de Jong, juli 2004 (alleen eerste deel van het rapport (pdf, 305 kB) is openbaar)

Rapportnr. 519
De bezoekers van het heiligdom OL Vrouw ter Nood te Heiloo
door drs. Joris Kregting, mei 2004
niet openbaar

Rapportnr. 518
Schepper & Co, verslag van een panelonderzoek naar drie levenbeschouwelijke items
door drs. Gert de Jong, april 2004
niet openbaar

Rapportnr. 517
Nieuwe doelgroepen voor KerkinActie en ICCO?
Onderzoek naar waardeoriëntaties en geefgedrag van een samenlevingssegment
door drs. Gert de Jong, april 2004
niet openbaar

Rapportnr. 516
Attentiewaarde en evaluatie van bedankadvertentie Kerkbalans in dagblad Trouw
door dr. José Sanders, februari 2004
niet openbaar

Rapportnr. 515
Dienst aan de kerken
Onderzoek naar bekendheid en waarderingen van het Regionaal Dienstencentrum van Samen op Weg-kerken in Overijssel en Flevoland
door drs. Gert de Jong, april 2004 pdf (pdf, 187 kB)

Rapportnr. 514
Diaconaat & Zorg in Den Haag
Onderzoek naar feitelijke inzet van christelijke geloofsgemeenschappen op het veld van zorg, deelrapportage den Haag
door drs. Gert de Jong, maart 2004 pdf (pdf, 246 kB)

Rapportnr. 513
Levensbeschouwelijk zoekenden
Een omschrijving van doelgroepen voor de RKK-zendtijd, door drs. Joris Kregting en dr. Ton Bernts, juli 2004
niet openbaar

Rapportnr. 512*
Boodschap aan de kerken
door dr. Ton Bernts, 2004
Uitgegeven door Uitgeverij Meinema Zoetermeer

Rapportnr. 511b
Kent u de Nicolaasparochie?
Een telefonische enquête naar de waardering van een informatiebrief van de Nicolaasparochie te Amsterdam, deel 2
door dr. Moniek Steggerda, september 2004 pdf (pdf, 139 kB)

Rapportnr. 511a Kent u de Nicolaasparochie?
Een telefonische enquête naar de waardering van een informatiebrief van de Nicolaasparochie te Amsterdam
door dr. Moniek Seggerda, maart 2004 pdf (pdf, 115 kB)

Rapportnr. 510
Waar moeten ze het zoeken?
Vindplaatsen van religie en zingeving bij jongvolwassenen
door drs. Joris Kregting en dr. José Sanders, december 2003 pdf (pdf, 154 kB)
Bij publicatie graag bronvermelding (pdf, 12 kB)

Rapportnr. 509
Beter zicht op geldwerving
Een kwalitatief onderzoek m.b.t. de Actie Kerkbalans in R.-K.-parochies
door drs. Joris Kregting, december 2003 pdf (pdf, 201 kB)

Rapportnr. 508
Beter zicht op geldwerving
Een kwalitatief onderzoek m.b.t. de Actie Kerkbalans in SoW-gemeentes
door drs. Gert de Jong, december 2003 pdf (pdf, 253 kB)

Rapportnr. 507 Diaconaat en zorg
Onderzoek naar de feitelijke inzet van christelijke geloofsgemeenschappen op het veld van zorg, door drs. Gert de Jong, oktober 2003 pdf (pdf, 417 kB)

Rapportnr. 506
Er gaat iets nieuws beginnen
Rapportage van het Onderzoek Stadsspecifieke Taken in Rotterdam, door drs. Gert de Jong, oktober 2003 pdf (pdf, 1,2 MB)

Rapportnr. 505
Spiritualiteit in Nederland, door drs. Joris Kregting en dr. Ton Bernts, oktober 2003 pdf (pdf, 128 kB)

Rapportnr. 504
Sociaal verbonden met het Protestantisme in Nederland
Een onderzoek naar waarde- en gedragspatronen van een samenlevingssegment, door drs. Joris Kregting en dr. Leo Spruit, oktober 2003
niet openbaar

Rapportnr. 503a
Evaluatie pastoraal beleid aartsbisdom Utrecht Kwantitatief onderzoek, door drs. J. Kregting, dr. T. Bernts en dr. J. Sanders, juli 2003 pdf (pdf, 291 kB)

Rapportnr. 503b
Evaluatie pastoraal beleid aartsbisdom Utrecht Kwalitatief onderzoek
door drs.G. de Jong, mw J. van Wel en dr. Ton Bernts, juli 2003 pdf (pdf, 224 kB)

Rapportnr. 502
Geestelijke Verzorging in justitiële Inrichtingen Een onderzoek bij directeuren, geestelijk verzorgers en ingeslotenen in het gevangeniswezen, jeugdinrichtingen en tbs-klinieken, door Leo Spruit, Ton Bernts en Clara Woldringh, september 2003 (verkrijgbaar bij Dienst Justitiële Inrichtingen, tel. 070-3702734, o.v.v. CEB/2--3/49/N)

Rapportnr. 501
Voor of door de leden? Onderzoek naar het ledenprofiel van de gebruikersvereniging Baruch
door drs. G.P.J. de Jong en drs. J. Kregting, maart 2003 pdf (pdf, 211 kB)

Rapportnr. 500
Leven door geven, religieuze en levensbeschouwelijke standpunten over orgaan- en weefseldonatie, José Sanders, Uitgeverij Meinema, Zoetermeer.

Rapportnr. 499a
Nul-meting SILA-monitor bisdom Rotterdam
door drs. Joris Kregting en dr. Ton Bernts, januari 2003

Rapportnr. 499b
Nul-meting SILA-monitor bisdom Haarlem
door drs. Joris Kregting en dr. Ton Bernts, januari 2003

Rapportnr. 499c
Nul-meting SILA-monitor Aartsbisdom Utrecht
door drs. Joris Kregting en dr. Ton Bernts, november 2003

Rapportnr. 498
Nieuwe impulsen aan het pastoraat
door dr. Hessel Zondag, dr. José Sanders en dr. Leo Spruit, maart 2003 pdf (pdf, 472 kB)

Rapportnr. 497
Scheppingskerk, een beleidspresentatie
Teksten en dia’s (incl. cdrom), door drs. Gert de Jong, oktober 2002 pdf (pdf, 134 kB)

Rapportnr. 496
De toekomst van het kerkgebouw van de parochie St. Petrus Banden te Gilze
door drs. Joris Kregting en dr. Ton Bernts, oktober 2002
niet openbaar

Rapportnr. 495
Aartsbisdom Utrecht
Prognoses personele bezetting, door dr. Ton Bernts en drs. Joris Kregting, maart 2002 pdf (pdf, 46 kB)

Rapportnr. 494
Bisdom Breda
Prognoses personele bezetting, door dr. Ton Bernts en drs. Joris Kregting, juni 2002
niet openbaar

Rapportnr. 493a Onderzoek Arnhem-Noord, Velp en Rozendaal
Fase 1: Evaluatie van het bestaande pastorale aanbod, door dr. José Sanders en drs. Joris Kregting, augustus 2002 pdf (pdf, 332 kB)

Rapportnr. 493b
Wat doen we met de wijk? Onderzoek naar de sociale problematiek van drie wijken in
Arnhem-Noord, door dr. Moniek Steggerda en drs. Herman Rolfes
niet openbaar

Rapportnr. 493c ‘Meer tussen hemel en aarde’
Onderzoek naar opvoeding, zingeving en geloven onder ouders van basisschoolkinderen in Arnhem, door drs. Gert de Jong
niet openbaar

Rapportnr. 492
De personele formatie en de opleiding van professionals in het jongerenpastoraat
Een samen met Responz uitgevoerd onderzoek van drs. Joris Kregting en dr. José Sanders, april 2002 pdf (pdf, 148 kB)

Rapportnr. 491
Draagvlak en pastorale vraag in de Hengelose parochies
Een onderzoek door dr. José Sanders en drs. Gert de Jong, februari 2002 pdf (pdf, 417 kB)

Rapportnr. 490
Wonen in De Beyart
Een onderzoek naar de mogelijke opname van leken in klooster en kloosterverzorgingshuis De Beyart in Maastricht, door dr. Ton Bernts en drs. Joris Kregting, december 2001 pdf (pdf, 127 kB)

Rapportnr. 489
Werkdruk onder r.-k. basispastores
Een beknopte en secundaire inventarisatie, door dr. José Sanders, december 2001 pdf (pdf, 97 kB)

Rapportnr. 488
Kritisch en loyaal
Vrijwilligers in de rooms-katholieke parochies, door dr. Ton Bernts en drs. Joris Kregting, december 2001 pdf (pdf, 108 kB)

Rapportnr. 487 Inzet voor de kerk
Onderzoek naar vrijwilligers, vrijwilligerswerk en dienstverlening in de Samen op Weg-kerken, door drs. Gert de Jong,
december 2001 pdf (pdf, 953 kB) en erratum (pdf, 41 kB)

Rapportnr. 486
Geloven en het leven van alledag
Beleidsvoorbereidend onderzoek in de Titus Brandsmaparochie te Leeuwarden
door Drs. Menco van Koningsveld en Dr. Ton Bernts, oktober 2001 pdf (pdf, 390 kB)

Rapportnr. 485 De kogel door de kerk
Een onderzoek naar de toekomst van de kerken en kloosters verzekerd bij de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Donatus, door dr. Ton Bernts, augustus 2001 pdf (pdf, 126 kB)

Rapportnr. 484
Jongeren in rouw
Een literatuurstudie ten behoeve van de ontwikkeling van liturgische en pastorale vormen voor jongeren in rouw, door dr. Ton Bernts, juni 2001 pdf (pdf, 198 kB)

Rapportnr. 483
Tussen ethiek en rendement
Onderzoek naar de mogelijkheden van Oikocredit voor werving in de zuidelijke RK bisdommen, door dr. L.G.M. Spruit, maart 2001 pdf (pdf, 82 kB)

Rapportnr. 482
Vrouw en Beleid
Belemmeringen en stimulansen voor de doorstroom van vrouwen naar beleidsbepalende functies in de kerkelijke organisatie, door mevr. Dr. José Sanders, maart 2001 pdf (pdf, 418 kB)

Memoranda

Vanaf 2006 verschijnen er geen memoranda meer. De kerncijfers uit de kerkelijke statistiek van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap worden uitgegeven als rapport. Kerncijfers 2005 is bijvoorbeeld rapport nr. 550.

memorandum nr. 333
Kerncijfers 2004 Uit de kerkelijke statistiek van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland, september 2005, door Jolanda Massaar-Remmerswaal en dr. Ton Bernts pdf (pdf, 211 kB)

memorandum nr. 332
Statistiek rooms-katholieke theologische opleiding 2005. De studentenaantallen in het studiejaar 2004/2005, door Jolanda Massaar-Remmerswaal, juli 2005 pdf (pdf, 243 kB)

memorandum nr. 331
Statistiek van de allochtone gemeenschappen in Amsterdam: een pilot, door Jolanda Massaar-Remmerswaal en dr. Moniek Steggerda, december 2004 pdf (pdf, 98 kB)

memorandum nr. 330
Kerkbezoek met Pasen 2004, door drs. Joris Kregting, september 2004 pdf (pdf, 89 kB)

memorandum nr. 329
Kerncijfers 2003
Uit de kerkelijke statistiek van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland, september 2004
door Jolanda Massaar-Remmerswaal en dr. Ton Bernts pdf (pdf, 306 kB)

memorandum nr. 328
Statistiek rooms-katholieke theologische opleidingen 2003
De studentenaantallen van de priester- en diakenopleidingen, de theologische universiteiten en faculteiten en de hogere beroepsopleidingen in het studiejaar 2002/2003, september 2003
door Jolanda Massaar-Remmerswaal en dr. Ton Bernts pdf (pdf, 211 kB)

memorandum nr. 327
Kerncijfers 2002
Uit de kerkelijke statistiek van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland, september 2003
door Jolanda Massaar-Remmerswaal en dr. Ton Bernts pdf (pdf, 192 kB)

memorandum nr. 326
De Rooms-katholieke Kerk in Nederland, 1960-2000
een statistisch trendrapport, door dr. Theo Schepens, dr. Leo Spruit en drs. Joris Kregting, september 2002 pdf (pdf, 253 kB)

memorandum nr. 325
Kerncijfers 2001
uit de kerkelijke statistiek van het R.K. Kerkgenootschap in Nederland, door Jolanda Massaar-Remmerswaal, dr. Ton Bernts en drs. Joris Kregting , september 2002 pdf (pdf, 130 kB)

memorandum nr. 324
Kerkbezoek met Kerstmis 2000
door dr. Ton Bernts, drs. Joris Kregting en Jolanda Massaar-Remmerswaal, november 2001 pdf (pdf, 71 kB)

memorandum nr. 323
Statistiek RK theologische opleidingen 2001
door Jolanda Massaar-Remmerswaal en dr. Leo Spruit, november 2001 pdf (pdf, 130 kB)

memorandum nr. 322
Evaluatie van de Aansluiting bij SILA in de bisdommen Haarlem en Rotterdam
door Dr. L.G.M. Spruit, september 2001 pdf (pdf, 72 kB)

memorandum nr. 321
Kerncijfers 2000
uit de kerkelijke statistiek van het R.K. Kerkgenootschap in Nederland, door Jolanda Massaar-Remmerswaal en dr. Ton Bernts, oktober 2001 pdf (pdf, 61 kB)

memorandum nr. 320
Meervoudig gebruik van kerkgebouwen
Samengesteld door drs. Reinhilde de Roy en dr. Leo Spruit, september 2001 pdf (pdf, 54 kB)

memorandum nr. 319a
Ontwikkeling van de zorgbehoefte van de Zusters van het arme Kind Jezus en de Zusters Clarissen-Capucinessen
De feitelijke situatie per 1 december 2000 en een prognose tot het jaar 2015, door dr. Ton Bernts en mw. Jolanda Massaar-Remmerswaal, januari 2001 pdf (pdf, 39 kB)

memorandum nr. 319b
Ontwikkeling van de zorgbehoefte van de Zusters van het Heilig Hart
De feitelijke situatie per 1 december 2000 en een prognose tot en met het jaar 2015, door dr. Ton Bernts en mw. Jolanda Massaar-Remmerswaal, januari 2001 pdf (pdf, 78 kB)

memorandum nr. 319c
Ontwikkeling van de zorgbehoefte van de Regio Nederland van de Zusters Franciscanessen van de H. Familie
De feitelijke situatie per 1 januari 2001 en een prognose tot het jaar 2016, door dr. Ton Bernts en mw. Jolanda Massaar-Remmerswaal, januari 2001 pdf (pdf, 78 kB)

memorandum nr. 318
Kerncijfers uit de kerkelijke statistiek 1999/2000 van het R.K. Kerkgenootschap in Nederland,
door J.J.M. Massaar-Remmerswaal en Dr. L.G.M. Spruit, januari 2001

memorandum nr. 317
De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, 1960-1998
Een statistisch trendrapport, door dr. Theo Schepers en dr. Leo Spruit, maart 2001 pdf (pdf, 214 kB)