Diaconale activiteiten van religieuze organisaties in Klarendal

De NCRV zal in een aantal radio- en televisieprogramma’s de ontwikkelingen volgen van het beleid van het ministerie van vrom voor wat betreft de ontwikkelingen in de Arnhemse wijk Klarendal. Diverse programma’s zullen daarbij elk een eigen invalshoek kiezen. De algemene noemer is Geloven in je wijk.

De redactie van Schepper & Co (pdf, 38 kB) wil over een goed overzicht beschikken van religieuze organisaties die op sociaal-maatschappelijk gebied actief zijn in Klarendal (diaconie). Aan het KASKI is gevraagd een dergelijke inventarisatie te maken. Kerk in Actie (van de Protestantse Kerk in Nederland) is mede-opdrachtgever van dit onderzoek.

Naast de inventarisatie van de religieuze organisaties (‘wie’) wil dit onderzoek ook in kaart brengen welke activiteiten (‘wat’) er worden ondernomen en hoe de samenwerking is met lokale overheid en hulpverleningsorganisaties.
Ook de resultaten van de inspanningen (hoeveel mensen worden bereikt, wat hebben zij er aan) worden globaal beschreven, op basis van de informatie van de religieuze organisaties zelf.

Het doel van dit onderzoek is om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van relevante religieuze organisaties in Klarendal of aangrenzende gebieden en een overzicht te presenteren van hun betrokkenheid en activiteiten in Klarendal.

Vervolgens worden de resultaten van het veldwerk voorgelegd aan een aantal landelijke deskundigen met de vraag of het beeld in Klarendal representatief te noemen is voor andere grote- tot middelgrote steden.

looptijd
augustus t/m oktober 2007

projectleider
drs. Sylvia Grevel

rapport
Geloven in Klarendal. Diaconale activiteiten van religieuze organisaties in de Arnhemse wijk Klarendal (rap.nr. 565)
Door drs. S.H.E. Grevel, oktober 2007 pdf (pdf, 1,9 MB)