Financiële haalbaarheid van aangepaste St. Martinuskerk als parochiekerk

Het bisdom van Rotterdam is voornemens in Voorburg het aantal kerken terug te brengen tot één. Dit zou de monumentale Martinus-kerk moeten zijn, die dan wel moet worden aangepast.

Het bestuur van de Sint Maartenkerk heeft aan het Kaski gevraagd de financiële haalbaarheid van een dergelijke aanpassing te onderzoeken, mogelijke risico’s in kaart te brengen en eventueel diverse scenario’s te beschrijven.

Het onderzoek baseert zich op prognoses met betrekking tot inwonertal, parochianen, kerkgang, kerkelijke activiteiten en kerkbijdragen, en beziet een en ander in het licht van de huidige financiële positie van de parochie.

De gegevens worden verzameld bij relevante bronnen zoals Kaski, gemeente, betrokken parochies, bisdom en externe deskundigen.

Looptijd project:
juni - augustus 2007

projectleider:
dr. Ton Bernts

rapport
Financiële haalbaarheid van aangepaste St. Martinuskerk als parochiekerk Voorburg (rapportnr. 559)
door dr. Ton Bernts, augustus 2007
Het rapport is niet openbaar