Inventarisatie uitvoering Kerkbalans in r.-k. parochies

In opdracht van de Interdiocesane Commissie Geldwerving heeft het Kaski in het najaar van 2007 onderzocht hoe de actie Kerkbalans in de r.-k. parochies wordt gehouden.

Het overgrote deel van de parochies doet mee aan Kerkbalans. Van hen heeft 59% een vragenlijst over de uitvoering van Kerkbalans ingevuld.

Met het onderzoek wordt aangetoond dat de uitvoering van Kerkbalans in de parochies op een aantal punten kan worden verbeterd. Kerkbalans Nieuwe Stijl, met de strategieën verbreden en verdiepen, speelt hierop in. Voor uitspraken over de effecten hiervan is het echter nog te vroeg.
Het onderzoek bevestigt eerdere onderzoeksbevindingen over de uitvoering van Kerkbalans: parochies die actiever zijn in de uitvoering van Kerkbalans zien ook een gunstigere ontwikkeling van de opbrengst. Derhalve is niet alleen verbreden en verdiepen gewenst, maar zeker ook beter onderhoud van het huidige betalers-bestand en een betere uitvoering van de huidige actie.

Concrete activiteiten die een gunstige invloed hebben op de opbrengst:

Een persoonlijke benadering voor Kerkbalans.
Een meer persoonlijke benadering spreekt parochianen aan en heeft een positieve invloed op bijdragen. Zo kunnen parochies:

  • De begeleidende brief personaliseren. Hierbij kan worden gedacht aan verschillende brieven voor verschillende doelgroepen maar zeker ook aan persoonlijke aanschrijving op naam en het opnemen van de bijdrage die in het jaar ervoor is gegeven (of niet).
  • De eigen specifieke situatie van de parochies in de (zelf samengestelde) folder opnemen zodat een beroep wordt gedaan op de band van de parochianen met hún geloofsgemeenschap.
  • De parochianen zo mogelijk persoonlijk met het materiaal voor Kerkbalans benaderen, dus persoonlijk afgeven en ophalen. In sommige bisdommen is versturing van het materiaal via de post gangbaar geworden.
  • De hoogte van de bijdrage door parochianen proberen te beïnvloeden. Dit kan door een richtbedrag (of percentage) of door parochianen te vragen hun bijdrage jaarlijks te verhogen (waarbij het goed is het bedrag dat vorig jaar is gegeven, te noemen).

Systematische aandacht voor niet-bijdragende parochianen.
Om de opbrengst te verhogen, is het zinnig om:

  • Parochianen te rappelleren die wel een bijdrage toezeggen maar niet betalen. Eigenlijk zouden alle parochies dit moeten doen (momenteel doet slechts de helft van de parochies dit).
  • Andere groepen niet-bijdragers systematisch te benaderen. Zelfs van de parochianen die nog nooit een bijdrage hebben gegeven, is een gedeelte positief over de benadering door de parochie. Deze groepen niet-bijdragende parochianen moeten niet ieder jaar met het standaard-materiaal benaderd worden maar eens in de paar jaar met een specifieke benadering, liefst telefonisch.
  • Eerst kennis te maken met nieuwe parochianen alvorens ze worden benaderd voor Kerkbalans.

Looptijd project:
september 2007 – maart 2008

Projectleider:
drs. Joris Kregting

rapport
Monitor uitvoering Kerkbalans, nulmeting 2007 (rap.nr. 568)
drs. Joris Kregting, maart 2008, 33 pagina's
rapport als pdf (pdf, 188 kB)