Tevredenheidsonderzoek Ned Vereniging voor Acupunctuur

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur bestaat in 2007 30 jaar; om hier extra aandacht aan te besteden wil de N.V.A. de uitkomsten van een onderzoek naar tevredenheid van acupunctuurpatiënten presenteren.
Naast de mate van tevredenheid zullen ook een aantal vragen in het onderzoek mee worden genomen die als beleidsinformatie voor de vereniging kunnen dienen.

De centrale vraagstelling voor dit onderzoek luidt:
Hoe is de tevredenheid van patiënten die de afgelopen drie jaar een acupunctuurbehandeling hebben ondergaan bij de N.V.A. aangesloten therapeuten?

Tevredenheid omschrijven we in dit onderzoek als:

- tevredenheid over de relatie tussen patiënt en therapeut (heeft men voldoende aandacht voor de patiënt);
- tevredenheid over het resultaat van de therapie;
- tevredenheid over de deskundigheid van de therapeut en daarmee samenhangend het vertrouwen in de therapeut;
- tevredenheid over de informatie die de therapeut aan de patiënt verstrekt;
- loyaliteit ten aanzien van de therapeut;
- tevredenheid over de tarieven.

Voor het onderzoek worden patiënten benaderd die in de afgelopen drie jaar een behandeling door een bij de N.V.A. aangesloten therapeut hebben ondergaan.

Looptijd project 
januari t/m maart 2007

Projectleider
drs. Gert de Jong

rapport 
Tevredenheidsonderzoek Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (rap.nr. 555) 
drs. Gert de Jong, maart 2007, 17 pagina's 
Het rapport is niet openbaar