onderzoek voor Nederlands Bijbelgenootschap

Religieuze ontwikkelingen

De laatste tijd is een aantal godsdienstsociologische onderzoeken verschenen die de stand van zaken over religie, kerk en geloof in Nederland beschrijven. Te denken valt aan het SCP rapport Godsdienstige veranderingen in Nederland, de WRR verkenning Geloven in het publieke domein en het KRO-onderzoek God in Nederland. Ook verschenen er deelonderzoeken, zoals het ledenonderzoek van de EO.

Welk totaalbeeld is nu uit deze onderzoeken te halen? Wat zeggen de rapporten over de huidige situatie en welke lijnen voor de toekomst zijn te trekken?

Het Nederlands Bijbelgenootschap vroeg het Kaski dit totaalbeeld uit een aantal recente rapporten op te stellen. Daarbij wordt vooral gekeken naar jongeren en bijbelbezit en bijbelgebruik. Een deel van het onderzoek zal worden gepresenteerd op de conferentie 'De inburgering van De Nieuwe Bijbelvertaling', die gehouden wordt op 2 november 2007.

looptijd
juli t/m november 2007

projectleider
drs. Gert de Jong

rapport
Godsdienst, kerk en Bijbel. Literatuurstudie en secundaire analyse in opdracht van het NBG (rapportnr. 567)
door drs. Gert de Jong, drs. Joris Kregting en dr. Ton Bernts, november 2007
Het rapport is niet openbaar