Waardering van lokale kerkelijke publiciteit

Hoe wordt de communicatie van de kerk naar haar omgeving gewaardeerd? Naar die vraag is vrijwel geen onderzoek verricht. Dat terwijl vrijwel alle kerkelijke gemeentes via hun kerkbladen met hun leden en/of abonnees communiceren. Ook zijn er kerkelijke gemeentes die met niet-leden communiceren via huis-aan-huisbladen. Zeker gedacht vanuit de missionaire taak die de kerk zich stelt, is de vraag naar de waardering dus interessant en relevant.

In het onderzoek is onderzocht hoe de waardering is van de kerkbladen en van kerkelijke communicatie via lokale huis-aan-huisbladen. De vraagstelling is tweeledig:
1.    Hoe wordt het kerkblad gewaardeerd door kerkelijken en randkerkelijken?
2.    Hoe wordt de kerkelijke communicatie in huis-aan-huisbladen gewaardeerd door niet-kerkelijken en randkerkelijken?

Voor de beantwoording van de vraag zijn twee keer twee groepsinterviews (focusgroepen) gehouden in twee plaatsen in Noord-Holland. Allereerst een focusgroep met kerkelijken en een focusgroep met niet-kerkelijken in plaats A in het noordoosten van Noord-Holland. Deze plaats heeft een dorps karakter.
In de meer stedelijke plaats B in het zuidoosten van Noord-Holland zijn eveneens twee focusgroepen gehouden, een met kerkelijken en een met niet-kerkelijken.

Aanvullend op dit onderzoek onder de ontvangers van kerkelijke communicatie is een expertmeeting gehouden met voornamelijk redacteuren van kerkbladen. Hiermee kwamen voor een deel ook zenders van kerkelijke communicatie aan het woord.

Van het onderzoek is een rapport verschenen.
Het rapport levert een bijdrage aan de beantwoording van die vraag. Daarnaast formuleert het rapport adviezen over kerkelijke publiciteit. Het advies is geschreven door Daan van der Waals van Publiciteitsbureau Christelijk Nederland (PCN). PCN is een zelfstandig adviesbureau voor kerkelijk communicatie en is mede initiatiefnemer. Vanuit de Protestantse Kerk kwam het initiatief van de regionale adviseur, Burret Olde,  die kerkelijke gemeentes in Noord-Holland adviseert over pr in en vanuit de kerken.

Looptijd project
half 2006 t/m april 2007

Projectleider
drs. Gert de Jong

rapport
De waardering van lokale kerkelijke publiciteit (rapport nr. 557)
door drs. Gert de Jong i.s.m. Daan van der Waals, juni 2007 rapport als pdf (pdf, 219 kB)  bestel het rapport

Bijlage rapport met gesprekken deelnemers en verslag van een expertmeeting pdf (pdf, 199 kB)  bestel de bijlage

Van het onderzoek is een beknopte versie gratis aan te vragen via verkoop@narratio.nl