Inventarisatie kerkelijke initiatieven en psychische aandoeningen

onderzoek voor project Ruimte voor anderszijn van Kerk in Actie

De relatie tussen de kerk en mensen met een psychische aandoening is een van de aandachtsvelden van Kerk in Actie (binnenlands diaconaat). Die relatie is sterk aan het veranderen door maatschappelijke ontwikkelingen. Voorheen werden veel mensen met psychische aandoeningen opgenomen in instellingen. De pastorale zorg lag dan bij de geestelijke verzorgers in de desbetreffende instelling.

Tegenwoordig is het beleid erop gericht mensen zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten functioneren.

Vanuit Kerk in Actie worden programma’s opgezet die gericht zijn op verdergaande integratie van mensen met psychische aandoeningen. Die programma’s bouwen graag voort op opgedane ervaringen. Vandaar de behoefte aan onderzoek om ervaringen te inventariseren.

Om zo gericht mogelijke ondersteuning te bieden aan lokale kerkelijke gemeentes en om de integratie van mensen met psychische aandoeningen te vergroten, is het van belang goed zicht te hebben op de reeds bestaande initiatieven.

Vraagstelling van het onderzoek is:

Welke initiatieven voor mensen met psychische aandoeningen bestaan er binnen lokale kerkelijke wijkgemeentes van de Protestantse Kerk in Nederland?

Voor het onderzoek wordt een aantal wijkpredikanten benaderd met een (online) vragenlijst.

looptijd
maart t/m augustus 2008

projectleider
drs. Gert de Jong

rapport
Ruimte voor anderszijn. Inventaristatie van kerkelijke initiatieven voor mensen met psychische aandoeningen (rap.nr. 579)
door drs. Gert de Jong, september 2008 pdf (pdf, 269 kB)