Kerken en sociale cohesie in Rotterdam

In de gemeente Rotterdam is er niet voldoende kennis over de lokale maatschappelijke rol van religieuze organisaties en over hun bijdrage aan de sociale cohesie in de stad. Christelijke vrijwilligersorganisaties kregen van de overheid over het algemeen weinig aandacht.

Het Kaski onderzoekt samen met het Nijmeegs Instituut voor Missiologie (NIM) in welke mate maatschappelijke activiteiten van christelijke geloofsgemeenschappen in Rotterdam een bijdrage leveren aan de sociale cohesie van de stad.

Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de omvang, het karakter en het bereik van de christelijke geloofsgemeenschappen in Rotterdam weergegeven alsook de omvang, aard en kwaliteit van hun lokale maatschappelijke activiteiten. Hiervoor worden alle christelijke geloofsgemeenschappen in Rotterdam verzocht een vragenlijst in te vullen. Acht typen maatschappelijke activiteiten komen aan de orde:

  • pastorale zorg en diaconale hulpverlening (bijv. ziekenbezoek);
  • maatschappelijke zorg en hulpverlening (bijv. inzamelen kleding);
  • vorming (bijv. cursussen, taalles);
  • jeugd- en jongerenwerk (bijv. jongerenkamp);
  • religie- en cultuur (bijv. koorrepetities, organiseren bazaar);
  • gemeenschapsvormende en recreatieve activiteiten (bijv. koffiebijeenkomst);
  • interculturele en interreligieuze activiteiten (bijv. bijeenkomsten met andere godsdiensten);
  • maatschappelijke voorlichting (bijv. over politiek, gezondheid).

Per maatschappelijke activiteit zal gekeken worden naar de volgende aspecten:

  • In hoeverre komt de activiteit voor in de kerk of geloofsgemeenschap?
  • Welke doelgroepen worden bereikt en hoe groot is de doelgroep?


In het tweede deel van het onderzoek wordt weergegeven hoe groot het bedrag is dat de gemeente Rotterdam bespaart door de maatschappelijke inspanningen van de christelijke geloofsgemeenschappen. Hiertoe zal hun maatschappelijke rendement worden berekend en worden uitgedrukt in euro’s (gekapitaliseerd). Er wordt gebruik gemaakt van de methode Social Return On Investment (SROI). Bij een representatieve selectie van dertig christelijke geloofsgemeenschappen in Rotterdam zal een interview worden afgelegd waarin alle maatschappelijke activiteiten in kaart worden gebracht. Bij elke activiteit zal worden besproken hoeveel mensen erbij betrokken zijn, hoeveel uur die mensen gemiddeld per week aan de activiteit besteden en gedurende hoeveel weken per jaar de activiteit plaatsvindt. De verzamelde gegevens worden verwerkt met behulp van de Maatschappelijk Rendement Monitor van Stichting Oikos.

looptijd
september 2007 t/m juli 2008

projectleider Kaski
drs. Joris Kregting

rapport
Tel je zegeningen. Het maatschappelijk rendement van christelijk kerken in Rotterdam en hun bijdrage aan sociale cohesie
door dr. Jorge Castillo Guerra, drs. Marjolein Glashouwer (NIM - Radboud Universiteit) en drs. Joris Kregting (Kaski), juli 2008
ISBN 978-90-77311-08-0, verkoopprijs 15,00 euro excl. verzendkosten.
Het rapport is te bestellen bij het NIM,  tel.nr. 024-3612727, nim@nim.ru.nl of www.ru.nl/nim.


Minister en wethouder in gesprek over rapport

Op dinsdag 2 december 2008 organiseerde het Christelijk Sociaal Netwerk een bijeenkomst over het rapport.

Tijdens de bijeenkomst hebben minister Donner en de Rotterdamse wethouder Bolsius vanuit hun landelijke en stedelijke verantwoordelijkheid gereageerd op het rapport. In het Nederlands Dagblad van 3 december 2008 (pdf, 77 kB) leest u hierover.