Arnhems Studentenpastoraat

Het Kaski is door het bestuur van het Arnhems Studenten Pastoraat (ASP) gevraagd voor advisering en begeleiding van een nieuwe opzet van het ASP.
Het bestuur van het ASP dacht bij een nieuwe opzet voornamelijk aan digitale vormen van studentenpastoraat. Het Kaski heeft dienstverlening aangeboden ten behoeve van dit digitale project. Deze dienstverlening bestond uit het uitdenken en voorbereiden van de uitvoer van de interactieve en multimediale website in een cyclisch proces. Het gaat dan om een nader ontwerp van het digitale project, op basis van bij ons aanwezige kennis van jongeren, spiritualiteit en religie, en digitale media. Daarnaast behoorde tot de opdracht het vinden van en afspraken maken met overige belanghebbenden en samenwerkingspartners en het bijdragen aan het vinden van financiering voor het ASP-nieuwe stijl.

In februari 2009 was het ontwerp klaar. Er is gekozen voor het tot stand brengen van een digitale Arnhemse studentencommunity.
Het ASP zal zelf voor de geldwerving zorgen.

Projectleider
drs. Sylvia Grevel

Looptijd
Oktober 2008 t/m februari 2009
Het project is afgerond; de rapportage is niet openbaar.