Monitor beleid Aartsbisdom Utrecht

Het Aartsbisdom streeft ernaar dat parochies en parochieverbanden een missionair beleid voeren. Daarvoor zijn diverse maatregelen genomen zoals teamvorming en gestructureerde samenwerking van parochies in parochieverbanden; daarnaast zijn praktische pastorale beleidslijnen op diverse terreinen ontwikkeld.

In 2006 zijn de uitvoering van het bisdombeleid, de effecten en de daaraan ten grondslag liggende processen in de parochieverbanden (of gefuseerde parochies) geanalyseerd. Voor najaar 2008 is een nieuwe ronde van de beleidsmonitor voorzien. Deze monitor evalueert de uitvoering van het beleid over de jaren 2007 - 2008.

Aan alle 45 parochieverbanden binnen het aartsbisdom wordt een uitgebreide, uit meerdere modules bestaande websurvey toegezonden.

looptijd
oktober 2008 - januari 2009

projectleiders
Ton Bernts en Sylvia Grevel

rapport
Beleidsmonitor aartsbisdom Utrecht 2008 (nr. 587)
door dr. Ton Bernts en drs. Sylvia Grevel, maart 2009  pdf (pdf, 302 kB)

rapport onderzoek 2006
Monitor beleid aartsbisdom Utrecht 2006 (rapportnr. 553)
door dr. Ton Bernts & dr. Moniek Steggerda, december 2006 pdf