Vervolgmeting 2008

Monitor Kerkbalans

Achtergrond en doelstelling
In 2007 is het Kaski, in opdracht van de Interdiocesane Commissie Geldwerving, begonnen met het monitoren van de wijze waarop in de parochies de Actie Kerkbalans wordt gehouden.

Het is de bedoeling de parochies de komende jaren te blijven volgen om te bezien welke aanpassingen er worden gedaan wat betreft de uitvoering van Kerkbalans Nieuwe Stijl en welke effecten dit sorteert.

In het najaar van 2008 is de tweede meting.

Het doel van deze meting (en ook van het monitoren over meerdere jaren) is:

  1. De uitvoering van Kerkbalans volgen.
  2. De implementatie van Kerkbalans Nieuwe Stijl volgen.
  3. Tijdig gegevens aanleveren voor de verwachte opbrengst van het lopende jaar, dit in verband met de publiciteit (o.a. persconferentie).
  4. Qua kerkbalans minder goed functionerende parochies identificeren, met het oog op gerichte ondersteuning.

Vraagstelling
De onderzoeksvragen zijn zoals die in de nulmeting:

  • Hoe worden parochianen benaderd voor Kerkbalans?
  • Wat doen parochies met niet-bijdragende parochianen?
  • Kennen parochies Kerkbalans Nieuwe Stijl en in hoeverre zijn ze al bezig met verbreden en verdiepen?
  • Wat is de opbrengst in de afgelopen vier jaren en wat is de verwachte opbrengst voor 2008?

Vanzelfsprekend worden de resultaten van deze tweede meting vergeleken met die van de nulmeting.

Opzet
Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen worden alle 1.402 r.-k. parochies die er momenteel in Nederland zijn, benaderd. De meeste parochies doen mee aan Kerkbalans (naar schatting 90%, waarvan de meeste parochies ieder jaar).

Looptijd
Oktober t/m december 2008

Projectleider
Joris Kregting

rapporten
Monitor uitvoering Kerkbalans 2008 (rapportnr. 583), door drs. Joris Kregting, januari 2009 pdf (pdf, 254 kB)
Monitor uitvoering Kerkbalans, nulmeting 2007 (rapport nr. 568), door drs. Joris Kregting maart 2008 pdf (pdf, 188 kB)