Omgaan met de dood

De KRO verzorgt op 1 november 2008 een televisieprogramma in het kader van Allerzielen. In dit programma worden onder andere gegevens gepresenteerd over hoe Nederlanders omgaan met de dood en kijken naar hun eigen dood. De KRO heeft het Kaski verzocht deze gegevens te verzamelen en te rapporteren.

De hoofdvraag van het onderzoek ‘hoe Nederlanders omgaan met de dood?’ kan nader worden gespecificeerd:

  • Hoe denken en praten mensen over hun eigen dood?
  • Welke rituelen horen daarbij en hoe dienen te worden vormgegeven?
  • Is er leven na de dood en zo ja, hoe ziet dit er uit?
  • Hoe gaat men om met rouw en hoe herdenkt men doden?

Een vragenlijst met gesloten vragen en stellingen over de manier waarop mensen aankijken tegen en omgaan met de dood wordt afgenomen bij een representatieve steekproef van 500 Nederlanders (middels een webenquête).

Looptijd project:
oktober 2008

Projectleiders:
drs. Gert de Jong
drs. Joris Kregting

Rapport:
Ode aan de doden. Opinieonderzoek over dood en uitvaart (rapport nr. 582), door drs. Gert de Jong en drs. Joris Kregting, oktober 2008 pdf (pdf, 169 kB). De resultaten van het onderzoek zijn op 2 november 2008 door de KRO gepresenteerd in een tv-uitzending "Ode aan de doden". De uitzending is nog te bekijken via 'uitzending gemist'.