Participatie en behoeften van katholieken in de nieuwe Amsterdamse wijk IJburg

In het bisdom Haarlem is de vraag ontstaan naar de invulling van de pastorale zorg van IJburg - een nieuw stuk Amsterdamse stad. Deze wijk valt onder de ABG-parochie in Amsterdam. De nieuwbouw vraagt om een visie en toekomstig beleid ten aanzien van de opbouw van de katholieke gemeenschap op IJburg.

Om te komen tot een goed toekomstig beleid in IJburg is inzicht noodzakelijk in de uitkomsten van de volgende onderzoeksvragen onder parochianen:

  1. hoe is de bekendheid van de katholieke inwoners van IJburg met de katholieke gemeenschap?
  2. hoe is de kerkelijke participatie van de katholieke inwoners van IJburg? Bezoekt met de vieringen in de parochie? Elders? Wat is de achterliggende motivatie in deze keuzen?
  3. welke wensen en behoeften hebben zij ten aanzien van de katholieke gemeenschap op IJburg?

Het onderzoek zal worden uitgevoerd middels een steekproefsgewijze telefonische enquête onder 100 katholieke inwoners van IJburg.

looptijd project
december 2008 en januari 2009

rapport
Participatie en behoeften van katholieken in IJburg (rap.nr. 584)
door drs. Sylvia Grevel en drs. Joris Kregting, februari 2009 pdf (pdf, 109 kB)

projectleider
Sylvia Grevel


ijburg