Prognose leden PKN

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) kent medio 2008 1.847.000 leden (doop- en belijdend). Het Kaski prognosticeert de leden van de PKN tot 2030. Met de prognose wil de Raad voor de Plaatselijke Geldwerving zich oriënteren op de toekomstige ontwikkelingen van geldwerving binnen de PKN.

Naast een landelijke prognose wordt er een prognose gegeven voor iedere kerkprovincie: Groningen & Drenthe, Friesland, Overijssel & Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant & Limburg. Binnen de landelijke en kerkprovinciale prognoses wordt nog onderscheid gemaakt naar:

  • Leeftijd: tienjaar-leeftijdscategorieën (0-9 jaar, 10-19 jaar etc.).
  • Geslacht: mannen en vrouwen.
  • Soort lidmaatschap: doopleden en belijdende leden.

Uitgangspunt voor de prognose vormt het ledenbestand van de SMRA.

In de prognose wordt rekening gehouden met:

  • Instroom van nieuwe leden.
  • Uitstroom door overlijden.
  • Uitstroom door uitschrijving.

looptijd project
juli t/m september 2008

projectleider
drs. Joris Kregting

rapport
Prognose leden PKN (rapport 580) door drs. Joris Kregting, oktober 2008. Het rapport is niet openbaar.